Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-04-12

Utländska akademiker redo för arbetsmarknaden

I fredags var det avslutning för uppdragsutbildningen ”Korta vägen” på Högskolan i Halmstad. Under 25 veckor har 20 arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund läst svenska, svensk arbetsmarknad och gjort praktik.

Deltagarna, som bland annat kommer från Irak, Ukraina, Polen och Thailand, har läst på Högskolan sedan oktober. Gemensamt för dem är att de är arbetslösa, har bott i Sverige i högst tre år och har en akademisk examen från hemlandet. Bland deltagarna i årets omgång fanns ekonomer, jurister, apotekare och ingenjörer.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska komma ut på arbetsmarknaden. Deltagarna läser kurser i bland annat svenska, svensk arbetsmarknad, kultur och samhälle. I utbildningen ingår även praktik på företag eller inom offentlig verksamhet.

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som startade 2008. Detta är andra gången utbildningen ges på Högskolan i Halmstad.

IDA LÖVSTÅL

Avslutning korta vägen

Familj och vänner slöt upp vid avslutningen den 9 april.

Korta vägen avslutning

Deltagarna har bland annat studerat svenska språket, svenskt samhällsliv och svensk arbetsmarknad.

Avslutning korta vägen

Jennifer Thanutan från Thailand var en av kursdeltagarna. Här med samordnare Ditte Sörensen.

Avslutning korta vägen

Deltagarna har läst på Högskolan i 25 veckor.

Sidan uppdaterad 2010-04-12