Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2010-12-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2010-12-17

Ytterligare examensrättigheter till Högskolan

Högskolan i Halmstad får rätt att också examinera grundlärare. Tidigare i veckan fick Högskolan examensrättigheten för den nya förskollärarexamen.

– Ytterligare två examensrättigheter i hamn! Det här var ett härligt besked och det är inte utan att vi är stolta över att vi klarade av även denna tuffa granskning och utmaning. Det känns verkligen inspirerande att nu på riktigt kunna planera för den nya utbildningen, säger Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen.

32 av 59 beviljade


Totalt ansökte 21 universitet och högskolor om sammanlagt 59 tillstånd för grundlärarexamen. Av dessa beviljade Högskovelverket 32 och avslog 24. Regeringen fattar beslut om de tre ansökningar som kom in från Högskolan i Jönköping.  

Den nya grundlärarutbildningen startar hösten 2011 och omfattar fyra års studier. Den leder därmed fram till en examen på avancerad nivå. Utbildningen skiljer sig på flera punkter från den nuvarande lärarutbildningen. Bland annat är den en termin längre och man blir antingen lärare för förskoleklass upp till och med årskurs tre (F–3), för grundskolans årskurs 4–6. Det finns ytterligare en inriktning, för arbete i fritidshem, men den har Högskolan i Halmstad inte sökt.

Studenterna väljer inte längre en viss inriktning som i dag utan alla ska läsa samma ämnen. För de blivande lärarna 4–6 kommer det att finnas möjlighet att göra ett eget val under en termin.

Högskoleverket ger Högskolan i Halmstad examensrättigheter för de båda sökta inriktningarna F–3 och 4–6, och godkänner samtliga aspekter utom två: ”styrdokument” respektive ”undervisning, kurslitteratur och examination”.

– De brister som Högskoleverket uppmärksammar är sådana som vi redan är i färd med att rätta till och som kommer att vara åtgärdade innan utbildningen börjar i höst, försäkrar Lisbeth Ranagården.

"Enastående roligt"


Högskolans rektor är naturligtvis väldigt glad över beskeden om examinationsrättigheter.

– Vilken vecka! Först förskollärarexamen i tisdags och så detta i dag. Det känns enastående roligt. Lärarutbildningen är jätteviktig för Högskolan i Halmstad och verkligen något som vi vill kunna erbjuda i utbudet, säger rektor Romulo Enmark.

Besked om ämneslärarexamen lämnas den 18 januari 2011.

LENA LUNDÉN

FAKTA: Nya lärarutbildningen
Högskolan i Halmstad lämnade i somras in ansökningar om examensrättigheter till den nya lärarutbildningen till Högskoleverket. Högskolans ansökningar gällde rätten att examinera förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Bakgrunden är riksdagens beslut i april i år om att hösten 2011 ersätta dagens lärarexamen med fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Förändringarna innebar att de lärosäten som vill ge lärarutbildningar måste ansöka om nya examenstillstånd hos Högskoleverket.

Sidan uppdaterad 2010-12-17