Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-30

100 000 kronor till examensprojektet LIAC

I helgen delades stipendier på sammanlagt 335 000 kronor ut till utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Linnea Trulsson och Annika Karlsson belönades med 100 000 kronor för bästa examensprojekt. De har utvecklat en ny typ av trygghetslarm. Fredrik Löfgren utsågs till bästa student och fick 50 000 kronor.

Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré. Stipendierna, som går till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, är de klart största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

Annika Karlsson och Linnea Trulsson belönades med 100 000 kronor för bästa examensprojekt. De har utvecklat ett nytt trygghetslarm som kan användas överallt.

 

Samtliga stipendiater den 28 maj 2011:

Bästa examensarbete:

Första pris, 100 000 kr
Projekt: LIAC
Studenter: Linnea Trulsson och Annika Karlsson
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Med ett komplext nätverkande i olika tekniska områden, kreativitet och en synnerligen stor målmedveten arbetsinsats har Annika och Linnea utvecklat en produkt som ger fler personer möjlighet till ett friare och normalare liv. LIAC är ett trygghetslarm för alla — överallt. Affärsmodellen för LIAC är komplett och innovativ samt utvisar en god framtid. Produkten är unik och marknaden stor.

Andra pris, 50 000 kr
Projekt: Hylobius Safeguard
Studenter: Jakob Viebke och Gustav Erikson
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Snytbaggen orsakar miljardförluster för svensk skogsindustri varje år och branschen har länge brottats med problemet. Gruppen, som har tagit fram denna nya innovation, har arbetat på ett alldeles utomordentligt ingenjörsmässigt sätt där systematik, kreativitet och samarbete med olika intressenter har varit huvudingrediensen i projektgenomförandet. Innovationen har en enorm global marknad och kommer att bidra till en hållbar utveckling.
 
Tredje pris, 20 000 kr
Projekt: Moneo
Studenter: Mathilda Davidsson och Jenny Thuresson
Handledare: Joakim Tell
Motivering: Projektet Moneo har handlat om att ta fram ett säkert varningssystem för detektering vid infiltration av barn. Projektet har bedrivits med stor målmedvetenhet och entusiasm. Att utveckla ett varningssystem för sjukvården har ställt krav på att behärska ett flertal olika kompetensområden, inte bara teknik, ekonomi och marknad, utan dessutom bygga upp ett nätverk av kompetenser inom medicinområdet, och sedan knyta ihop dessa olika områden till en fungerande produkt.
 
Delat fjärde pris (ingen inbördes ordning), 5 000 kr
Projekt: JAF-Lyft
Studenter: Andreas Leman, Fredrik Löfgren och Joakim Eriksson
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Behovet att utveckla innovativa produkter för vård i det egna hemmet är stort. Studenterna har använt olika analysverktyg ingenjörsmässigt och kreativt för att utveckla en "personlyft". Dessutom har ett nätverk med tänkbara producenter, distributörer och kunder byggts upp för att underlätta den framtida produktionen och försäljningen av produkten.

Projekt: HUTTR
Studenter: Emma Hellman och Fredrik Sahlström
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Med målmedvetenhet, stort engagemang och en flödande energi har ett problem för en utsatt användare med brist på energi fått en funktionell lösning. Då lösningen är genomtänkt och har en varm design som stöder användningen finns också förutsättning att produkten kan bli en dubbel framgång och rädda liv. Arbetet är väl genomfört och projektet har ett inbyggt livsvärde.

Projekt: Ekodusch
Studenter: David Dromberg och Linus Arvidsson
Handledare: Gunnar Weber
Motivering: Det är dags för Linus och David att ta emot folkets jubel. De har på ett energiskt, engagerat och ingenjörsmässigt sätt förvandlat en idé till en väl fungerande färdig produkt, som väsentligt minskar energiläckaget vid duschning och på så sätt kan medverka till att den globala uppvärmningen kan bromsas upp. Vid tester av produkten visar det sig att den minskade varmvattenåtgången sannolikt kommer att överstiga 40 procent.

Fåhréstipendierna delades ut för åttonde året i rad.

Bästa student:Första pris, 50 000 kr Fredrik Löfgren
Andra pris, 20 000 kr Annika Karlsson
Tredje pris, 10 000 kr Johanna Karlsson

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2):

Första pris, 20 000 kr
Projekt: "Pyramidica"
Studenter: Jessica Andersson, Cecilia Carnebratt, Isak Ladeborn och Per Lunnebjer
Handledare: Leif Nordin
Företag: Götessons Industri AB
Motivering: Studenterna har genom idogt arbete och kreativitet skapat en ny kontaktpanel för konferensbord med namnet Pyramidica. Vägen till produkten har varit väl genomtänkt och tagit hänsyn till funktion, design samt image. Produkten är i princip färdig att tillverkas och marknadsföras. Pyramidica kan bli en ny och unik produkt.

Andra pris, 10 000 kr
Projekt: "Jerkbox"
Studenter: Thomas Andersson, Angelica Johansson, Anders Klintäng och David Winde
Handledare: Fawzi Halila
Företag: Eleiko Sport AB
Motivering: Genom ett strukturerat arbete och starkt deltagande från samtliga gruppmedlemmar har studentgruppen utvecklat en ny produkt som kompletterar på ett utomordentligt sätt Eleikos framgångsrika produktsortiment.

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt: "Vattendesign"
Studenter: Niklas Brodin, Uno Jakobsson, Filip Thustrup och Andreas Lifmark
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Företag: Aqua Interiör AB
Motivering: Produkten skulle få en facelift men behövde mer en hel makeover. Nu gällde det att köra. Projektgruppen lyckades med energi, målmedvetenhet och öppna sinnen att utveckla produkten som ger företaget möjlighet att enkelt leverera varianter av produkten som hos kunden diskret skall finnas men inte störa.
 

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2):

Första pris, 20 000 kr
Projekt: Milleteknik
Studenter: Anders Klintäng, Christoffer Lindhe, Per Lunnebjer och Linnea Severinson
Handledare: Leif Nordin
Företag: Milleteknik AB
Motivering: Med en avbrottsfri energi och kraft har gruppens analyser och arbete strömmat genom Milleteknik och utvecklat inte mindre än tre nya marknader för Milletekniks produkter. Gruppens arbete har karaktäriserats av dynamik, kreativitet och målmedvetenhet. Arbetet kommer med all sannolikhet att ytterligare stärka Milletekniks ekonomiska utveckling.

Andra pris, 10 000 kr
Projekt: Håkanssons
Studenter: Tobias Ekeroth, Stina Relfsson, Christian Klementsson och Jessica Andersson
Handledare: Nils-Ola Hessel
Företag: Håkanssons Emballage AB
Motivering: En väl fungerande grupp, som genom systematisk analys av företaget med hjälp av flera olika verktyg, utvecklade kreativa förslag om bland annat styrning av råvaruförsörjning och lager för jämn tillgång utan onödig kapitalbindning i en tillväxtfas.

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt: Kents
Studenter: Lovisa Strömsholm, Emelie Holm och Pierre Borgh
Handledare: Fawzi Halila
Företag: Kents Textiltryck AB
Motivering: Små företag måste alltid utvecklas för att kunna klara konkurrensen. Studenterna har använt, på ett kreativt sätt, olika analysverktyg för att komma fram till ett antal förslag som kan hjälpa företaget Kents att öka sin konkurrenskraft och effektivitet.

Bilder: LINDA LUNDELL

Fredrik Löfgren utsågs till bästa student och fick 50 000 kronor.

Sidan uppdaterad 2011-05-30