Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-03-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-03-11

1,5 miljoner till att stärka företags innovationskraft

Högskolan i Halmstad har fått 1,5 miljoner kronor för att ta fram ett program för kompetensutveckling för företag. Pengarna kommer från KK-stiftelsen och syftet är att stärka företagens innovationskraft.

KK-stiftelsen utlyste i höstas medel för ”Expertkompetens för innovation”, och Högskolan har nu blivit beviljad medel för det första steget av två. Under ett års tid ska Högskolan göra en förstudie över hur utbildningar och samarbete skulle kunna utformas.

Skräddarsydda utbildningar till företag


Ansökan går i korthet ut på att utveckla ”kompetenspaket” där företag dels erbjuds skräddarsydda utbildningar i bland annat innovationsvetenskap, dels får Högskolans stöd till innovationsprojekt inom företaget. Det innebär att nyckelpersoner på företaget går kurser på Högskolan i exempelvis innovation, affärsutveckling och internationalisering, samtidigt som de driver ett innovationsprojekt i samarbete med Högskolan eller dess parter. Innovationsprojekten skulle till exempel kunna handla om att ta fram en ny eller förbättrad produkt eller tjänst.

Ny ansökan till våren 2012


Förstudien ska ligga till grund för en förnyad ansökan till KK-stiftelsen i mars 2012. Därefter fattar stiftelsen beslut om vilka projekt som får fortsatta medel för att genomföra utbildningarna. Totalt kan det då handla om finansiering på 25–50 miljoner kronor under fem års tid. Hela satsningen beräknas omsätta över 100 miljoner kronor för KK-stiftelsens del.

Projektet är högskoleövergripande och leds av Joakim Tell, universitetslektor i industriell organisation, samt en projektgrupp med deltagare från SET, IDE och HOS. Samarbetsparter är Internationella handelshögskolan i Jönköping samt forskningsinstituten Imego och Swerea IVF.

KK-stiftelsen beviljade åtta av totalt 26 inkomna ansökningar i första delen av ”Expertkompetens för innovation”. Syftet med satsningen är att stärka kunskapsintensiv innovation och skapa tillväxt i näringslivet.

IDA LÖVSTÅL

Joakim Tell, projektledare

Sidan uppdaterad 2011-03-11