Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-03

750 000 kronor till projekt om framtidens tjänster inom vård och omsorg

Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har fått 750 000 kronor av Vinnova, för att tillsammans med Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och Cybercom Sweden AB, utveckla tjänsteinnovationer inom vård och omsorg.

I projektet som kallas ”Hemtjänst 3.0”, samarbetar Hälsoteknikcentrum med kommunerna i Halland.

– Vi har redan påbörjat utvecklingen av en it-baserad tjänsteplattform med applikationer för äldreomsorgen, som ska öka effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten. Tanken är att det också ska underlätta införandet av ny teknik, berättar Magnus Hållander, projektledare för Hälsoteknikcentrum.

I kommunerna finns behov av administrativa system för att hantera processen kring hemtjänst – från ansökan om omsorgsbehov, via utförande till uppföljning och utvärdering, samt möjligheten att koppla detta till fakturering och statistik.

Läs mer om projekt Hemtjänst 3.0.

Sidan uppdaterad 2011-11-03