Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-08-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-08-10

Antagningarna till höstens utbildningar klara

I dagarna får de som har sökt till någon av Högskolan i Halmstads utbildningar besked om de har blivit antagna eller inte.

Det andra antagningsbeskedet är nu på väg att skickas ut till dem som har sökt till någon av Högskolans program eller kurser. I höst är det totalt 5 777 personer som har antagits till någon av Högskolans utbildningar. Det är något färre än förra året då 5 929 personer antogs till Högskolan.

— Framför allt är det en hel del kurser som vi inte har gett i år som påverkar siffrorna, säger Brita Lundh, chef för studerandeavdelningen på Högskolan i Halmstad.

Högskolan har i år, liksom förra året, dragit ner på antalet platser eftersom det tidigare har varit en överproduktion av studenter. Genom att minska utbudet har Högskolan försökt att anpassa antalet studenter till det takbelopp som finns.

Färre sökande


Söktrycket till höstens utbildningar på Högskolan i Halmstad har enligt Brita Lundh varit bra, trots färre sökande jämfört med förra året. Totalt sökte 18 702 personer till höstens kurser och program. Det är en minskning med 12 procent jämfört med förra årets rekordnivå, då 21 370 personer sökte.

Den främsta förklaringen till det minskade antalet sökande i år är, enligt Brita Lundh, att Högskolan erbjuder färre sökalternativ.  

De mest populära programmen är Sjuksköterskeprogrammet, 2 331 sökande, Civilekonomprogrammet, 1 882 sökande respektive Ekonomprogrammet, 828 sökande.  

De mest populära kurserna är Affärsutveckling och entreprenörskap, 621 sökande, Ledarskap (att leda på distans), 534 sökande, och Affärsengelska 1, med 561 sökande.

Reserver kallas efter hand


Antalet reserver har även minskat, från 5 588 i fjol till 4 493 i år. Reserver till de olika utbildningarna kallas efterhand av Högskolan efter att registreringen är gjord.

På en del utbildningar finns det platser kvar och till dem går det fortfarande att söka.  Gå in på www.studera.nu för att göra en sen anmälan.

Text: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-08-10