Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-10-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-10-25

Avhandling vill problematisera amerikansk utrikespolitik

Frida Stranne vill bredda debatten kring USA:s roll i världspolitiken med sin avhandling ”George W. Bush – en (r)evolution i amerikansk utrikespolitik?”. När svenskt försvar agerar internationellt under USA:s militära ledning och är en del av internationell konfliktdynamik, ökar kraven på en saklig och djuplodande diskussion om vad som driver amerikansk utrikespolitik.

– Vi kan inte förstå samtida amerikansk utrikespolitik utan att bättre förstå drivkrafterna genom historien. Man måste lägga hela pusslet och jag tycker att vi bara ser konturerna i svensk debatt. Vi kan inte lyfta ut enskilda händelser såsom "elfte september" och reaktionerna på detta från amerikanskt håll, utan att placera in det i en större historisk kontext, säger Frida Stranne.

I sin avhandling har Frida Stranne studerat USA:s utrikespolitik från 1776 till modern tid. Hon har identifierat mönster och drivkrafter i landets politik som inte enbart främjar fred och stabilitet utan ibland även frammanar konfrontation och konflikt i världen.

Svensk debatt bör problematiseras


Hon anser att det är oerhört angeläget att det börjar föras en mer djuplodande problematisering av amerikansk politik i Sverige. I USA är diskussionen både djupare och mer öppen om när politiken gynnar stabilitet eller när den är kontraproduktiv.

– När vi nu är en del av USA:s krig krävs det att vi också gör sakliga och faktabaserade analyser av vad som driver amerikansk utrikespolitik och vad denna leder till. Deras agerande kan vara rationellt ur ett amerikanskt perspektiv men måste inte nödvändigtvis gynna våra säkerhetsintressen i Europa eller i Sverige, säger Frida Stranne.

– Vi måste diskutera sakligt vad amerikansk utrikespolitik innehåller, vilka drivkrafterna är och vilka konsekvenser det ger. Annars riskerar vi att hamna i situationer där vi legitimerar krig som sedan visar sig orättfärdiga eller bygger på falska bilder, som exempelvis fallet med Irak och det påstådda innehavandet av olika typer av massförstörelsevapen, säger Frida Stranne.

Fyra faser av expansiv politik


Frida Stranne har identifierat några drivande logiker i amerikansk utrikespolitik som har lett landet i en expansiv riktning som ofta också har inneburit militära interventioner av politiska och ekonomiska skäl, som hon anser att vi bör bli mer uppmärksamma på. Hon har även identifierat fyra faser av expansiv politik där USA har utökat sin maktposition i världen. George W. Bush och även Barack Obama bör förstås som en del av den fjärde fasen som tog sin början efter kalla kriget, där George W. Bush har agerat enligt en väl beprövad utvidgningslogik och tagit tillfället att expandera USA:s maktsfär när tillfälle gavs.

– Här bröt han dock mot tidigare tradition när han gjorde det till en uttalad doktrin att formalisera förebyggande krig. Men att driva förebyggande krig är inget nytt utan det har präglat hela den amerikanska historien. Hela kalla-krigs-logiken gick egentligen ut på att föregripa olika hot – att se till att länder inte föll i händerna på Sovjet, säger Frida Stranne.

Mer spännande än någonsin


Nuläget upplever Frida Stranne som oerhört spännande som forskare om amerikansk politik. Den amerikanska framgångssagan har tidigare utvecklats relativt konstant. Men nu börjar bilden av den amerikanska drömmen att ifrågasättas vilket leder till nya inrikespolitiska problem som kan få utrikespolitiska konsekvenser.

– Vi vet ju inget om hur detta kommer att utvecklas ännu. Vi har sett tidigare imperiemakter eller stormakter som med inrikespolitisk instabilitet tenderar att vara mer aggressiva utåt. Det är inte säkert att det blir så. Men vi måste noga följa utvecklingen i USA eftersom detta kommer att påverka hela det internationella systemet på olika sätt. Det är mer spännande än någonsin att studera amerikansk politik, säger Frida Stranne.

Text: MARTIN ÅDAHL
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Frida Stranne har i sin avhandling studerat USA:s utrikespolitik från 1776 fram till modern tid. "Vi kan inte förstå amerikansk utrikespolitik utan att förstå drivkrafterna genom historien" säger hon.
Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
Sidan uppdaterad 2011-10-25