Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-01-03

Barn med leukemi fokus för studie

Samtidigt som Jens Nygren, doktor i medicinska vetenskaper och lärare vid sjuksköterskeutbildningen, skulle tillträda sin tjänst som lektor på Högskolan i Halmstad fick han beskedet att han har blivit beviljad 5,2 miljoner från Vetenskapsrådet för att kunna bedriva forskning om barn som har drabbats av leukemi.

– Det är en fantastisk möjlighet att få en sådan här finansiering, både för mig och för en doktorand. Nu kan vi få den arbetsro och långsiktiga planering som behövs för ett sådant här projekt, säger Jens Nygren som också har fått drygt en halv miljon kronor från Barncancerfonden för att genomföra forskningsprojektet.

Pengar till forskning. Jens Nygrens forskning handlar om den psykiska hälsan hos barn med leukemi. Nyligen beviljades han 5,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till ett forskningsprojekt.

Jens Nygrens forskning handlar om den psykiska hälsan hos barn som har drabbats av och överlevt leukemi.

– Jag vill undersöka hur man med olika former av socialt stöd kan ge barnen förutsättningar för att få en god psykisk hälsa under och efter behandling, berättar Jens Nygren.

Följdsjukdomar


För 30 år sedan ansågs leukemi vara en obotlig sjukdom. I dag överlever nästan 90 procent av de barn i Sverige som får leukemi. Det finns dock en risk för olika följdsjukdomar i vuxen ålder, såsom övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och sekundära tumörer. Även psykiska besvär kan förekomma.

– Det är först efter 20-årsåldern som problemen börjar dyka upp. Risken ökar ju äldre de blir, berättar Jens Nygren.

Under projektet kommer Jens Nygren att undersöka barn i 8–12-årsåldern som genomgår eller har genomgått behandling och titta på hur man kan använda sig av internetbaserade stödgrupper. Tanken är att arbeta med en stödform som kallas lekmannastöd.

– Barnen ska ge varandra stöd, information och mentorskap via ett stödforum på nätet, som vi tar fram. Genom att interagera med andra barn med liknande erfarenheter kan de bygga upp en självkänsla och en förmåga att kommunicera genom sociala nätverk, säger Jens Nygren som menar att det är viktigt både när barnen befinner sig i en livskris och när de blir äldre och ställs inför eventuella fysiska eller psykiska problem.

– Förhoppningen är att skapa möjligheter för dem att stå rustade inför de eventuella problem som kan komma i vuxen ålder, förklarar han.

Studie på vuxna


Projektet inleds med en studie på vuxna i 25–35-årsåldern som har botats från leukemi för att se hur omfattande de psykiska problemen är. Den fördjupade förståelsen kring hur den psykiska hälsan upplevs kommer sedan att användas för att studera nya former för socialt stöd för barn som genomgår behandling mot leukemi.

Doktoranden Eva-Lena Einberg, som läser masterprogrammet i hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad, kommer under de kommande fyra åren att arbeta heltid med projektet. Handledare för Eva-Lena Einberg är, förutom Jens Nygren, Cathrine Hildingh, professor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad samt Petra Svedberg, doktor i medicinsk vetenskap med inriktning på vårdvetenskap.

– Vi räknar med att hela projektet är i full gång efter nyår, säger Jens Nygren.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-01-03