Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-07

Flera inställda utbildningar nästa läsår

Som en följd av de minskade årskullarna som kommer framöver måste Högskolan i Halmstad minska antalet studenter de kommande åren.
I praktiken innebär detta ett minskat utbildningsutbud.

Vid högskolestyrelsens senaste möte presenterade Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande på Högskolan i Halmstad, de strategier som ligger till grund för hur nästa års utbildningsutbud ska se ut. I dag antog högskolestyrelsen förslaget som innebär flera stora förändringar när det gäller Högskolans utbildningsutbud framöver.

– Högskolan kommer att behöva minska utbildningsutbudet med nästan tolv miljoner kronor. Det innebär att ett flertal program och kurser måste ställas in, konstaterar Ole Olsson.

Färre program och kurser


Omkring ett tiotal program kommer att ställas in under nästa läsår. Några av dem är Psykologiprogrammet med inriktning arbete eller idrott, Webbdesign samt Affärssystemprogrammet med inriktning företagsekonomi. Även ett stort antal fristående kurser kommer att avvecklas. Bland annat kurser i franska, ekonomistyrning och förnybar energi för att nämna några exempel.

– Många av de kurser som utgår är kurser med lågt söktryck, men det kan också handla om kurser där vi helt enkelt saknar lärarresurser för att kunna ge några kurser, förklarar Ole Olsson.

En av anledningarna till att Högskolan erbjuder färre utbildningar nästa år är att de extra pengar på 26 miljoner kronor som lärosätet har haft under två år upphör, och därför måste utbildningsutbudet anpassas till en lägre nivå.

Minskade årskullar


Men framför allt måste Högskolan koncentrera och profilera utbildningsutbudet för att kunna möta de minskade årskullarna de kommande åren.

– Det är klart att det är olyckligt att behöva minska antalet utbildningar i ett läge där vi har haft en hög överproduktion av studenter, men vi vet att vi står inför en kraftig nedgång av antalet sökande ungdomar och därför måste vi tänka strategiskt, förklarar Ole Olsson.

Främst är det de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som påverkas. Däremot kommer de program och kurser som berör Högskolans forskarutbildningsområden inte att påverkas. Neddragningar sker därför inte inom Högskolans profil.

Det handlar till exempel om teknikutbildningarna, vissa delar inom de ekonomiska utbildningarna, utbildningar inom hälsa och livsstil, såsom sjuksköterskeutbildningarna och de idrottsrelaterade utbildningarna. Även lärarutbildningarna, där Högskolan nyligen fick examensrättigheter, kommer att finnas kvar samt program som har högt söktryck.

Färre sökande


Även om Högskolan fortfarande har högt söktryck till de flesta utbildningar, visar ansökningssiffrorna inför vårterminen att antalet sökande har minskat jämfört med förra året. Till våren 2012 sökte totalt 9 596 personer medan förra våren hade 11 652 sökande.

– Det hänger ihop med att vi har ställt in flera kurser och program och därför har färre sökalternativ. Det är möjligt att det är början till ett trendbrott som började förra våren, säger Ole Olsson och tillägger att Högskolan inte borde få några problem att fylla utbildningsplatserna inför nästa läsår.

LINDA LUNDELL

Högskolan måste dra ned på utbildningsutbudet på grund av de minskade årskullarna framöver. De utbildningar som berör Högskolans forskarutbildningsområden kommer däremot inte att påverkas.
Sidan uppdaterad 2011-11-07