Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-04

Fler vill läsa till lärare i Halmstad

Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad blir allt populärare. Antalet sökande har ökat med 24 procent jämfört med förra året. I Sverige totalt har däremot antalet sökande till lärarutbildningen minskat med 14 procent.

Det visar en sammanställning gjord av Svt:s Aktuellt, som bygger på årets ansökningssiffror till landets lärarutbildningar inför hösten 2011.

– Vi är glada över att så många vill läsa till lärare på Högskolan i Halmstad. Vi vet att vi har gott rykte sedan tidigare och det har säkert haft betydelse att vi har kommit så väl ut i den senaste tidens prövningar för examensrättigheter, säger Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Förändringar


Att antalet sökande har minskat totalt i Sverige tror Lisbeth Ranagården inte handlar om ett dalande intresse för läraryrket.

– Snarare har nog den senaste tidens förändringar skapat en osäkerhet som gör att en del väljer att avvakta. Vi har dels fått en ny lärarutbildning, dels nya styrdokument som innebär stora förändringar för skolan och läraryrket, säger hon.

Förskollärare mest populärt


På Högskolan i Halmstad är söktrycket högst på utbildningen till lärare för de lägre åldrarna. Mest populär är förskollärarutbildningen, som har 168 förstahandssökande.

Grundlärarutbildningen, från förskoleklass upp till årskurs 3, har 72 sökande och den nya grundlärarutbildningen årskurs 4–6 har 34 sökande.

Den nya ämneslärarutbildningen årskurs 7–9 har totalt 37 förstahandssökande. De är fördelade på sju ämnesinriktningar, där idrott och hälsa i kombination med historia och religion är mest populär. Ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan har totalt 28 sökande.

Antalet utbildningsplatser till lärarutbildningens olika delar är ännu inte fastställt.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bild: ANDERS PETERSSON

Bakgrund – ny lärarutbildning


Hösten 2011 ersätts dagens lärarexamen med fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. De lärosäten som vill ge lärarutbildningar har fått ansöka om nya examenstillstånd hos Högskoleverket. Högskolan i Halmstad hörde till de lärosäten som klarade Högskoleverkets granskningar och fick examinationsrätt på alla sökta nivåer – förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Högskolan i Halmstad har fått examinationsrätt för förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Sidan uppdaterad 2011-05-04