Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-10-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-10-04

För mycket stillasittande skadar hälsan

Semestrarna är slut och hösten är här. För många av oss innebär det att vi parkerar oss i kontorsstolen en stor del av dagen.
– Stillasittandet är ett stort hot mot hälsan i västvärlden. Men det lilla kan göra stor skillnad, säger Karin Weman (tidigare Josefsson), doktorand i psykologi.

Allt fler har arbete framför datorn, vi kör mer bil och tittar mer på tv. Det finns många fördelar med att röra på sig, det vet vi. Forskning visar att mycket stillasittande är skadligt – också för personer som är fysiskt aktiva. Ett par träningspass i veckan är visserligen bra, men det väger inte upp om vi den övriga tiden mestadels sitter stilla.

– Stillasittandet påverkar hälsan negativt i paritet med att röka. Våra kroppar är gjorda för rörelse och om de inte används bryts de ner, säger Karin Weman.

Dagliga vanor


Att sitta stilla under lång tid är kopplat till bland annat ökad fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det försvagar skelett och muskler och leder till att kroppen lättare slits. Det påverkar också utsöndring av viktiga hormoner som påverkar vårt humör och kroppens eget smärtlindringssys-tem. Men Karin Weman poängterar att det är viktigt att inte skrämmas utan i stället peka på möjligheterna.

– Det positiva är att det inte krävs mycket för att göra stor skillnad. För en helt otränad person kan det betyda mycket att bara resa sig ur soffan under reklampauserna på tv:n. Bara man inte sitter helt stilla en eller flera timmar i sträck, säger hon.

På arbetet kan det handla om att resa sig ur kontorsstolen en stund då och då, höja upp skrivbordet en stund, gå till kaffeautomaten eller kanske ta en liten lunchpromenad. Små dagliga vanor som kan betyda mycket för hälsan.

Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddande faktor, särskilt viktig för alla med stillasittande arbeten. Och här kan de friskvårdsaktiviteter som många arbetsplatser, däribland Högskolan i Halmstad, erbjuder ha betydelse. Det blir den lilla knuff vi behöver för att ta steget till sundare vanor.

– Hur mycket pengar arbetsgivare än satsar på friskvård kan de inte förlora på det. En arbetsplats har allt att tjäna på att ha en fysiskt aktiv personal – särskilt om personalen sitter mycket stilla – det ökar både det fysiska och det mentala välbefinnandet, säger Karin Weman.

Bra med friskvård


Karin Weman har tidigare arbetat i ett forskningsprojekt om digitala friskvårdsprogram på arbetsplatser. Hon har precis inlett sina doktorandstudier och avhandlingen kommer i korthet att handla om hur digitalt baserade hjälpmedel kan främja fysisk aktivitet. Hon tycker att Högskolan i Halmstads friskvårdsprogram är bra, med en bra bredd på aktiviteter, men att man gärna skulle kunna utveckla det ytterligare.

– De som går på aktiviteterna, och fortsätter, är ofta de som redan är aktiva och intresserade av träning. Det är en utmaning att nå nya grupper och få människor att verkligen förändra sina vanor. Jag skulle gärna se mer individuellt stöd och fokus på de mentala bitarna utifrån den forskning som finns, säger hon.

Men varför är det då så svårt att förändra sina vanor? Studier visar att hälften av alla som börjar träna lägger av inom tre till sex månader.

– Det vanligaste felet vi gör är att vi bara tänker att vi ska göra en massa saker, som att börja träna, men vi måste verkligen planera in det konkret i våra scheman. Och prioritera det.

Ett annat vanligt ”fel” är att vi gapar efter för mycket. Sätter upp storslagna mål som vi inte kan leva upp till, och då är risken stor att det fina träningsprojektet plötsligt upplevs som ett stort misslyckande. Och vi lägger av.

– Ett tips är att börja i liten skala. Det är bättre med små konkreta mål och att öka efterhand. Det är också viktigt att vara tillåtande mot sig själv. Alla måste kämpa för att få en ny vana och du har inte misslyckats förrän du ger upp, säger Karin Weman.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Våra kroppar är gjorda för rörelse och om de inte används bryts de ner, menar Karin Weman, doktorand  i psykologi på Högskolan i Halmstad.
Sidan uppdaterad 2011-10-04