Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-12-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-12-13

Forskningsprojekt har gett ökad medvetenhet om genusfrågor

Forskningsprojektet G-EIS (Genusperspektiv på inbyggda och intelligenta system – inriktning hälsoteknik) börjar närma sig sitt slut. För att summera erfarenheterna från projektet ordnade G-EIS-projektet och Hälsoteknikcentrum Halland en heldag kring genusperspektiv och gränsöverskridande forskning inom hälsoteknikområdet.

Projektet G–EIS startade för tre år sedan då forskningsmiljön EIS – inbyggda och intelligenta system – på Högskolan i Halmstad, beviljades fyra miljoner kronor av Vinnova, Verket för innovationssystem.

– Syftet var att integrera ett genusperspektiv i verksamheten och därigenom bidra (ytterligare) till miljöns positiva utveckling. Eftersom teknikens tillämpningar inom hälsofrämjande produkter och tjänster är under stark utveckling har projektet särskilt inriktats på hälsoteknik, säger Bertil Svensson, projektledare för G-EIS.

För ett tag sedan höll G–EIS-projektet (Genusperspektiv på inbyggda och intelligenta system – inriktning hälsoteknik) och Hälsoteknikcentrum Halland en konferens för att summera erfarenheterna av det Vinnova-finansierade projektet G–EIS.

Deltagarna i projektet har bland annat fått utbildning på genus- och jämställdhetsområdet. De olika labbmiljöerna på EIS har blivit kartlagda och analyserade utifrån ett genusperspektiv.

– Vi har försökt att engagera alla inom EIS-miljön och har jobbat med att skapa en ökad medvetenhet om genusfrågor, och kunskapen är betydligt större nu än när vi började, säger Bertil Svensson.

Fler perspektiv


G-EIS-projektet har bidragit till ett mer självreflekterande förhållningssätt, vilket i sin tur har öppnat för fler perspektiv.

– Fler perspektiv resulterar i fler frågeställningar, synliggör rådande strukturer och tillfredsställer därför fler behov, säger Emma Börjesson, projektkoordinator för G-EIS.  

Vid konferensen, som genomfördes på Högskolan i Halmstad den 23 november, medverkade ett 30-tal personer från hela Högskolan, bland annat de tre basforskningsmiljöerna, EIS (Inbyggda och intelligenta system), CIEL (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning) och CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott).

Workshop


Förutom en redovisning av G-EIS-projektets erfarenheter höll Ann-Christin Nyberg från Vinnova föredrag om framgångsfaktorer för forsknings- och innovationsmiljöer. Tre tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt med hälsoteknisk inriktning på Hälsoteknikcentrum Halland, utgjorde inspirationskälla till den workshop som följde.
Magnus Hållander (till höger), projektledare för Hälsoteknikcentrum Halland, berättade om den ”intelligenta sängen” som under konferensen om innovativ hälsoteknik och genusperspektiv fick fungera som inspirationskälla till workshoppen. Sängen testas av Emma Börjesson, projektkoordinator på projektet G–EIS.

Förhoppningen med dagen var inte enbart att summera, utan också att påbörja ett ännu mer intensivt arbete när det gäller genus och gränsöverskridande forskning inom hälsoteknik.

– Tanken var att deltagarna skulle få med sig en aha-upplevelse. Det här är ett område som kräver att man har många perspektiv, och där har vi inom Högskolans forskningsmiljöer enorma möjligheter att kunna jobba tillsammans. Den här dagen har visat att det finns ett stort intresse. Flera frön för nya samarbeten har såtts, säger Bertil Svensson.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-12-13