Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-10

Första betalningarna från utländska studenter

Högskolan i Halmstad har i dagarna fått in de första betalningarna från utomeuropeiska studenter. Trots att det numera krävs en studieavgift har dessa personer valt att studera på Högskolan i Halmstad till hösten.

I dagarna fick Högskolan i Halmstad de fyra första inbetalningarna från utländska studenter. Studenterna kommer från Thailand, Pakistan, Kina och Syrien och utbildningarna de kommer att läsa är Magisterprogrammet i internationell marknadsföring, Nätverksdesign och datordrift, Inbyggda och intelligenta system samt Masterprogrammet i inbyggda och intelligenta system.

– Det är jätteroligt att vi faktiskt har fått fyra studenter som har betalat. Det är inte förrän betalningarna är inne som vi verkligen vet om de kommer att studera här, säger Brita Lundh, chef vid studerandeavdelningen på Högskolan i Halmstad.

I april förra året beslutade riksdagen att studenter från tredje land, det vill säga utanför EU, EES och Schweiz, ska betala en studieavgift för utbildningar på grund- och avancerad nivå. Förändringen gäller endast så kallade freemoverstudenter, alltså studenter som inte reser inom Högskolans utbytesavtal.

Skickat fakturor


Målsättningen är att få omkring 40 betalande utländska studenter. Högskolan i Halmstad har inför hösten fått totalt 1 600 ansökningar från internationella studenter och hälften av dem är utomeuropeiska. 92 har tackat ja och Högskolan har skickat fakturor till dem. Hur många av dessa som kommer att betala återstår att se.

– De ska ha råd att betala också. Blir det 40 stycken är vi jätteglada, säger Brita Lundh som berättar att betalningarna ska vara inne i mitten på maj.

Stipendier


För att lättare attrahera internationella studenter har Högskolan 20 stipendier à 30 000 kronor per termin att dela ut. Två av de fyra studenter som hittills har betalat studieavgiften har fått stipendium.

– Det innebär i princip halva studieavgiften, säger Brita Lundh.  

De sökandes betyg har varit avgörande när det gäller vilka som har fått stipendier.

För att rekrytera betalande studenter utomlands har Högskolan samarbete med agenter i Indien och i Kina vilka förmedlar information om Högskolan genom exempelvis mässor, informationskontor och webbplatser.

Text: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-05-10