Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-03-23

Framstående forskning på Högskolan

Högskolan i Halmstad forskar inom många spännande områden som exempelvis hälsa, entreprenörskap och it. Forskningen kännetecknas av mångvetenskap – att den spänner över flera ämnesområden – och den nära kontakten med näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor.

Som student på Högskolan i Halmstad möter du många forskare under din studietid. All utbildning är forskningsanknuten och ett 40-tal professorer är verksamma här.

Nyfiken på att forska?


För att kunna bli forskare krävs en examen på avancerad nivå inom det område som du vill fördjupa dig inom, och att du blir antagen till en forskarutbildning. Forskarutbildning innebär fyra års heltidsstudier och består både av kurser och egen forskning. Forskningsresultaten ska slutligen presenteras i en doktorsavhandling, och därefter kan man ta doktorsexamen. Det är den högsta akademiska examen som finns i Sverige.

Högskolan får examinera doktorer


Högskolan i Halmstad har sedan 2010 rätt att bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen inom områdena innovationsvetenskap och informationsteknologi. Innovationsvetenskap handlar om hur idéer utvecklas till innovationer och hur dessa kommersialiseras. Informationsteknologi omfattar exempelvis datavetenskap, telekommunikation, systemteknik och elektroteknik.

Inga höga trösklar


Högskolan i Halmstad kännetecknas av närhet. Närhet mellan lärare och studenter, mellan ämnesområden och mellan utbildningen och det omgivande samhället. Att det är ett mindre lärosäte med mindre studentgrupper bidrar inte bara till en god kvalitet på utbildningen – det ger också en bra gemenskap mellan studenterna under studietiden.  

– Halmstad är en väldigt bra studentstad. Så sök smart, sök till Högskolan i Halmstad, säger Kenan Ganic, student på Högskolan i Halmstad.

Många av Högskolans studenter vittnar om hur inspirerande det är att läsa på Högskolan.

Har du frågor om hur du ansöker, kontakta studie- och karriärvägledare på studievagledning@hh.se eller 035-16 75 24.

Välkommen till Högskolan i Halmstad!

Sidan uppdaterad 2011-03-23