Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-02-10

Givande utvärderingsprojekt för sociologistudenter

I arbetet med utvärderingsuppdrag fick studenterna på programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete känna på hur det är att arbeta med verkliga uppdrag och riktiga uppdragsgivare.

Inom ramen för den nya kursen ”Välfärdssystemet – samhällelig stabilitet och förändring” har sociologistudenterna på Högskolan i Halmstad genomfört två utvärderingsuppdrag i samverkan med olika myndigheter och organisationer i länet.  

– Vi ville att de skulle göra något i ”skarpt läge” och själva få möta uppdragsgivare, formulera vad som ska göras, redovisa resultat och prova en professionell roll. Det ger en bra erfarenhet av hur det är att jobba med verkliga uppdrag och riktiga uppdragsgivare, berättar Ove Svensson, lärare på programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete.

Sociologistudenter gör utvärderingsprojekt

Elina Aronsson, Jehona Jashari och Edin Rujovic har utvärderat ett grannsamverkansprojekt på Andersberg i Halmstad och Sörse i Varberg.

Två utvärderingsprojekt


Studenterna fick välja mellan att utvärdera ett grannsamverkansprojekt och en basutbildning som personal inom psykiatrin i Halland får genomgå. Utvärderingarna har genomförts med hjälp av enkäter, både i pappersform och webbaserade, för att ge träning i kvantitativ metod.

– I båda projekten har jag varit med och sett till att vi har fått pengar, säger Ove Svensson och berättar att polismyndigheten har fått 200 000 kronor från Brottsförebyggande rådet (Brå) för utvärdering av grannsamverkansprojektet och Region Halland 100 000 kronor från Socialstyrelsen för utvärderingen av basutbildningen.

Elina Aronsson, Jehona Jashari och Edin Rujovic är några av de studenter som har arbetat med utvärderingen av grannsamverkan.

– Jag har själv bott i ett område där det startats grannsamverkan och kände att det var något som berörde mig, berättar Edin Rujovic som ville skaffa sig mer kunskaper i ämnet.

Uppdrag av polisen


Studenterna fick i uppdrag av Polismyndigheten i Hallands län, Halmstads fastighetsbolag, Varbergs bostads AB och Länsförsäkringar Halland att utvärdera hur arbetet med grannsamverkan har fungerat i de två flerfamiljshusområdena Andersberg i Halmstad och Sörse i Varberg.

– Det mest intressanta var att få känna på hur det är att knacka dörr och få komma ut i verkligheten och göra ett praktiskt moment i stället för att bara läsa böcker, säger Edin Rujovic och får medhåll av Jehona Jashari.

– Det var ganska kämpigt i början men i slutändan var det jätteroligt när vi fick fram resultaten. Då var det värt all möda, säger hon.

Elina Aronsson tycker även att det har varit lärorikt att få jobba i större grupper.

– Att få ihop samarbetet i gruppen har nog varit den största utmaningen, säger hon.

Positiv respons


Häromveckan redovisade studenterna sina arbeten och fick positiv respons från uppdragsgivarna. Polisen, Länsförsäkringar och de kommunala bostadsbolagen kommer att använda sig av studenternas resultat i det fortsatta arbetet med grannsamverkan.

– Det känns att man verkligen har gjort något. Inte bara för sig själv, utan även andra kommer att få nytta av det här, säger Edin Rujovic.

Även Ove Svensson är nöjd med studenternas arbete.

– Det är sällan jag har mött ett sådant engagemang som i den här kursen. Det beror nog på att de har upplevt att det har varit på riktigt. När man möter verkligheten händer det något mer, berömmer han.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-02-10