Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-02-10

Gott betyg för klinisk examination av sjuksköterskor

Sedan tre år tillbaka genomgår alla blivande sjuksköterskor på Högskolan i Halmstad ett slutprov den sista terminen, med en teoretisk och en praktisk del. Det är en nationell och nyutvecklad klinisk examination som får gott betyg i en utvärdering. Och allt fler lärosäten hakar på.

Kristina Ziegert, universitetslektor i omvårdnad, har varit projektansvarig för examinationens genomförande i Halmstad.

– Tanken med examinationen är att kvalitetssäkra utbildningen i Sverige. Provet innebär att det ställs samma krav oavsett vilket lärosäte man tillhör. Studenterna ska känna sig trygga med att de har den kliniska kompetens som krävs för yrket, säger hon.

Permanent inslag
Examinationen startade som försöksverksamhet 2004 vid några lärosäten och 2006 anslöt sig Högskolan i Halmstad. Ett år senare blev examinationen ett permanent inslag i utbildningen. I dag används den vid 13 av landets lärosäten, och flera andra är på väg att ansluta sig.

Under hösten 2010 har examinationen utvärderats vid samtliga lärosäten som har NKSE, nationell klinisk slutexamination, däribland Högskolan i Halmstad. Resultaten visar att deltagarna är nöjda, och att det är en stor samstämmighet mellan studenter, lärare, examinatorer och bedömningsansvariga sjuksköterskor. Samtliga grupper tycker att provet stämmer väl överens med de mål som finns för vad en nyutexaminerad sjuksköterska ska kunna.

– Studenterna upplever att de får ett kvitto på sina kunskaper och känner sig säkrare. De får en objektivt oberoende examination, säger Kristina Ziegert, som är en av fem forskare som står bakom utvärderingen.

Blir bedömd av sjuksköterska
Provet, som har inspirerats av läkarnas AT-prov, består av en skriftlig och en praktisk del. Den praktiska delen går ut på att studenten under tre timmar får arbeta självständigt med patienter under observation av en yrkesverksam och oberoende sjuksköterska. Utifrån kvalitetssäkrade och validerade kriterier gör sjuksköterskan en bedömning om studenten håller måttet i vårdsituationen.  

– Detta är också en viktig indikator för oss på Högskolan – hur väl lyckas vi förmedla kunskapen? Vilka områden måste vi stärka? säger Kristina Ziegert.

Utvärderingen visar att provet har bidragit till tätare kontakt mellan lärosätena och sjukvården.

– Man pratar kunskap på ett nytt sätt. Att lärosätena och verksamheten träffas på det här sättet och diskuterar konkreta frågor om innehållet i utbildningen har varit en brobyggare, säger Kristina Ziegert.

IDA LÖVSTÅL

Kristina Ziegert

Kristina Ziegert har varit projektansvarig för examinationens genomförande i Halland.

Sidan uppdaterad 2011-02-10