Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-04-27

Halmstadsforskare utvecklar ny standard för fordonskommunikation

Trådlös kommunikation mellan bilar kan underlätta omkörningar och undvika kollisioner. Men det förutsätter en gemensam standard för hur kommunikationen ska gå till. Katrin Sjöberg, doktorand på Högskolan i Halmstad, har fått i uppdrag att utreda hur dagens europeiska standard för fordonskommunikation kan utvecklas.

Uppdraget kommer från ETSI, ett europeiskt standardorgan för telekommunikation, som bland annat har tagit fram 3G-standarden. Katrin Sjöberg har fått 400 000 kronor för att ta fram förslag på förbättringar utifrån sin forskning om fordonskommunikation.

Genom trådlös kommunikation mellan fordon kan bilar skicka information till varandra om riktning, position och hastighet.

– Det innebär att en bil till exempel kan varna om man möter någon som kör mot rött, att man kan få hjälp med säkra omkörningar eller att undvika kollisioner, säger Katrin Sjöberg.

Gemensam standard


För att kommunikationen ska vara möjlig krävs en gemensam standard för hur fordons- och hårdvarutillverkare ska utforma tekniken – på samma sätt som vi har en 3G-standard som innebär att vi kan ringa mellan mobiltelefoner av olika fabrikat.

Sedan ett par år tillbaka finns en europeisk standard för fordonskommunikation, men det har visat sig finnas en hel del brister i systemet. Framför allt är möjligheten att skicka information via radiokanalerna begränsad och det går bara att ha ett visst antal enheter uppkopplade på samma gång. Och det är här Katrin Sjöbergs forskning blir intressant.

– Med dagens system kommer vi att stöta på problem när antalet fordon med den här typen av utrustning ökar. Vid intensiva trafiksituationer med många fordon finns det inte utrymme för alla att skicka information, säger Katrin Sjöberg.
     

Ökad säkerhet


Kommunikationsmetoden som används i dag kallas CSMA. Katrin Sjöberg har i sin forskning tittat på en alternativ metod, STDMA, som innebär att alla fordon kan få tillgång till radiokanalen när de behöver. Metoden används bland annat inom sjöfarten och Katrin Sjöbergs forskning visar att den med fördel även skulle kunna användas i fordonsnätverk.   

– Det innebär i korthet att alla fordon alltid skulle kunna skicka information, oavsett hur många det handlar om. Det skulle ge ett mer stabilt och säkert system, säger hon.

Katrin Sjöberg är hedrad över att ha fått uppdraget från ETSI och över att kunna vara med och påverka hur den framtida standarden kan utformas.

– Det är spännande. Det är inspirerande att min forskning är efterfrågad av industrin, och att den går så direkt in i nutiden.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Fotnot. ETSI står för European Telecommunications Standards Institute. ETSI har nästan 700 medlemsorganisationer i ett 60-tal länder.

Katrin Sjöbergs forskning ska användas till att ta fram en ny europeisk standard för trådlös fordonskommunikation. ”Det är inspirerande att min forskning är efterfrågad”, säger hon.

Sidan uppdaterad 2011-04-27