Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-01-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-01-18

Högskolan får examensrättigheter för ämneslärare

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda ämneslärarexamen. Det positiva beskedet lämnade Högskoleverket i dag.

– Vilken framgång för Högskolan! Jag är oerhört glad och stolt över att vi nu är i hamn med våra ansökningar, säger Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Före jul meddelade Högskoleverket att Högskolan i Halmstad får examensrättigheter för de nya grundlärar- och förskollärarutbildningarna. Dagens besked innebär att Högskolan i Halmstad får rättigheter att utfärda examen för lärare hela vägen från förskolan till gymnasienivå.

– Vi vet sedan tidigare att vi har hög kvalitet på vår utbildning, det har de senaste årens utvärderingar visat, men nu har vi ytterligare ett kvitto på det. Examensprövningarna har varit överraskande tuffa och detta visar att vi har gjort helt rätt satsningar, säger Lisbeth Ranagården.

Åtta av tio godkända


Högskolan i Halmstad har ansökt om att få ge ämneslärarexamen inom två inriktningar: dels för årskurs 7–9, dels för gymnasiet. Ansökan om ämneslärarexamen för årskurs 7–9 gällde tio ämnen och Högskoleverket gav klartecken för åtta av dem. För ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan fick Högskolan klartecken för fem av sju sökta ämnen.

De godkända ämnena vid Högskolan i Halmstad är:

  • för ämneslärarexamen, inriktning årskurs 7–9: biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, religionsvetenskap samt samhällskunskap
  • för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan: engelska, historia, naturkunskap, religionsvetenskap samt samhällskunskap.

De ämnen som inte godkändes var matematik och svenska (för årskurs 7–9) och idrott och hälsa samt svenska (för gymnasiet). Orsakerna var bland annat brist på lärarresurser och otillräckliga styrdokument.

– De är viktiga ämnen för oss och vi kommer att arbeta vidare för att få dem godkända. När det gäller lärarresurser är vi redan inne i rekryteringsprocesser och innehållet i styrdokumenten kommer vi naturligtvis att se över, säger Lisbeth Ranagården.

Startar hösten 2011


Den nya ämneslärarutbildningen startar hösten 2011 och omfattar 4,5–5 års studier. Den leder därmed fram till en examen på avancerad nivå. Den nya ämneslärarutbildningen skiljer sig på flera punkter från den gamla. Till exempel kommer studenterna redan vid utbildningens start att välja om de vill bli lärare i grundskolans senare år (årskurs 7–9) eller i gymnasiet.

Högskolan i Halmstad har arbetat med förberedelser för den nya lärarutbildningen sedan hösten 2009.

– Det är en enorm arbetsinsats som ligger bakom. Merparten av de anställda vid Sektionen för lärarutbildning har varit involverade, samt många lärare från andra sektioner. Därför är det otroligt roligt att vi nu har rott det i land och det känns naturligtvis inspirerande att planera för det nya som ska starta till hösten, säger Lisbeth Ranagården.

”Betyder mycket”


Högskolans vikarierande rektor Carina Ihlström Eriksson är naturligtvis mycket glad över beskeden om examinationsrättigheter.

– Det betyder mycket för Högskolan. Vi är oerhört stolta över vår lärarutbildning och att vi som litet lärosäte har lyckats så väl är fantastiskt och betyder mycket för vår fortsatta utveckling.

Information om den nya utbildningen kommer inom kort att presenteras på Högskolans webbplats liksom på Högskolans öppet hus den 4 mars. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Totalt ansökte 26 respektive 27 lärosäten om ett eller flera examenstillstånd för ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan.

IDA LÖVSTÅL

BAKGRUND
Våren 2010 fattade riksdagen beslut att hösten 2011 ersätta dagens lärarexamen med fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Förändringarna innebär att de lärosäten som vill ge lärarutbildningar har fått ansöka om nya examenstillstånd hos Högskoleverket. Den 14 december respektive den 17 december tog HSV beslut om vilka lärosäten som ska få rätt att utfärda förskollärar- respektive grundlärarexamen. Beslutet om examensrätt för ämneslärarna kom i dag.

Högskolan i Halmstad får rätt att utbilda ämneslärare i den nya lärarutbildningen.

Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Carina Ihlström Eriksson, vikarierande rektor på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2011-01-18