Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-06-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-06-21

Högskolan får examensrättigheter för ämneslärare i svenska

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda ämneslärarexamen i svenska för både årskurs 7–9 och för gymnasieskolan. Det beskedet lämnade Högskoleverket i dag.

– Jag är jätteglad och stolt. Svenskan är ett väldigt viktigt ämne för oss och utgör basen för flera av våra möjliga kombinationer. Eftersom vi har saknat svenskan har vi bara kunnat ha ett begränsat utbud, så det var ett välkommet tillskott, säger Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad ansökte förra året om att få ge ämneslärarexamen i ett flertal ämnen för årskurs 7–9 och för gymnasiet. I januari gav Högskoleverket klartecken för åtta ämnen i årskurs 7–9 och för fem ämnen för gymnasieskolan. Högskolan i Halmstad fick dock avslag i svenska för både årskurs 7–9 och för gymnasiet. Även matematik för årskurs 7–9 respektive idrott och hälsa för gymnasiet blev det avslag på.

I den extra ansökningsomgången som utlystes i mars ansökte Högskolan i Halmstad på nytt om examensrättigheter i svenska för årskurs 7–9 och för gymnasiet.

– Att utbildningen i svenska inte blev godkänd tidigare handlade om styrdokument som inte tydligt visade kopplingen till lärarutbildningen som en yrkesutbildning. Nu har vi gjort om kursplanerna och har också förtydligat examinationsformer och undervisningsinnehåll, berättar Lisbeth Ranagården.

Godkänt med beröm


Den här gången gav Högskoleverket godkänt med motiveringen att ”Högskolan i Halmstad har förutsättningar att ge ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan med tillfredsställande kvalitet i ämnet svenska”.

De ämnen som Högskolan ännu inte har fått examensrättigheter för, matematik för årskurs 7–9 samt idrott och hälsa för gymnasiet, har Högskolan valt att avvakta med att ansökan om till i höst. Bland annat måste rekrytering av personal göras.

– Förhoppningen är att klara av det i oktober men det är tufft för ett så litet lärosäte som Högskolan i Halmstad att ha en sådan stor bredd som vi har. Vi har hela lärarutbildningen från förskola till gymnasieskola med många ämnen representerade, säger Lisbeth Ranagården.

Flera avslag


Totalt ansökte 13 respektive 11 lärosäten om nya examensrättigheter för ämneslärarexamen i den extra ansökningsomgången där Högskoleverket nu har fattat beslut om rättigheter. Av de totalt 24 examensansökningar som inkom till Högskoleverket är det flera som har fått avslag för ett eller flera ämnen. Högskolan i Halmstad fick alltså båda sina ansökningar beviljade.

– Det är en stor bedrift vi har gjort. Nu gäller det att leva upp till de krav som Högskoleverket ställer och till den ambitionsnivå som vi själva har. Vi vill fortsätta att vara bäst i landet, säger Lisbeth Ranagården.

LINDA LUNDELL

Tidigare beslut om lärarexamina

Sidan uppdaterad 2011-06-21