Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-17

Högskolan har fått sin första egna doktor

I dag har det skrivits historia på Högskolan i Halmstad. Högskolan har fått sin första egna doktor, Edison Pignaton de Freitas. Han har i dag försvarat sin avhandling och är därmed den första doktor som Högskolan i Halmstad examinerar i egen regi.

– Det är något alldeles speciellt att få utfärda examen med Högskolan i Halmstads signum. Vi har bedrivit forskarutbildning i många år men hittills varit beroende av andra lärosäten för själva examinationen. I praktiken har doktoranderna i de flesta fall gjort hela sin forskarutbildning här på Högskolan i Halmstad men genomfört sitt slutprov i ett annat lärosätes namn, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, professor och ordförande i fakultetsnämnden vid Högskolan i Halmstad.

Ville disputera i Sverige – och i Halmstad


Edison Pignaton de Freitas kommer från Brasilien men har valt att gå sin forskarutbildning i Sverige, på Högskolan i Halmstad. Han påbörjade sin forskarutbildning på Högskolan i februari 2008 och var då inskriven vid Örebro universitet. När Högskolan i Halmstad sommaren 2010 fick examensrättigheter på forskarnivå inom bland annat området informationsteknologi, fick Edison Pignaton de Fretias möjlighet att avsluta sina doktorandstudier här, och få sin doktorsexamen härifrån. En möjlighet som han tog.

– Det känns roligt och lite speciellt att vara den första doktorn som disputerar på Högskolan i Halmstad. Samtidigt känns det som en ansvarsfull uppgift eftersom det är något nytt här på Högskolan, säger Edison Pignaton de Freitas.

Edison Pignaton de Freitas avhandling handlar om hur hur sensorer kan samarbeta för bättre funktionalitet och effektivitet.

Edison Pignaton de Freitas avhandling, i ämnet datavetenskap, handlar om övervakningssystem för täckning av stora områden, till exempel hamnar och landgränser.

– Ett sådant system består av rörliga och fast utplacerade sensorer som kan kommunicera med varandra via radio. De rörliga kan bäras av fordon som obemannade flygplan. Min idé med avhandlingen är att koordinera användningen av – och samarbetet mellan – de fasta och rörliga sensorerna för bättre funktion och effektivitet, förklarar Edison Pignaton de Freitas.

Exempel på verksamheter som kan ha nytta av Edison Pignaton de Freitas resultat är försvaret (för övervakning) och lantbrukare som kan identifiera sjukdomar på sädesfält.

– Jag är sedan tidigare kapten i den brasilianska armén och där har vi ett stort projekt för övervakning av den brasilianska gränsen. Tanken med avhandlingen är att använda metoden från min forskning i en del av det projektet. Men alla som behöver ett övervakningssystem kan ha nytta av ett sådant system då det har flera applikationer.

Varför valde du att doktorera på Högskolan i Halmstad?
– Jag hade en svensk flickvän när jag var utbytesstudent i Frankrike i början av 2000-talet. Tanken var att jag skulle flytta till Sverige när jag var klar med mina studier i Brasilien och jag studerade svenska i flera år. Men förhållandet tog slut och då valde jag att fortsätta med studierna i Brasilien i stället. Då tipsade min handledare, som hade kontakt med forskare från flera universitet i Europa, mig om att Högskolan i Halmstad sökte en doktorand inom mitt ämnesområde. Eftersom jag redan hade intresse för Sverige och det svenska språket sökte jag doktorandtjänsten och kom hit i februari 2008.

Vad ska du göra efter disputationen?
– Då åker jag tillbaka till Brasilien för att fortsätta att arbeta med forskning inom armén.

Egna examenserättighter betydelsefulla


Att ha egna examensrättigheter är viktigt för Högskolan i Halmstad som lärosäte.

– Med detta har Högskolan placerats i en starkare position med högre kvalitetsnivå både innehållsmässigt och omfångsmässigt. Inom de här områdena har vi nu bekräftad hög kvalitet på alla nivåer. Det är viktigt att Högskolan har fått detta kvalitetsmärke och blivit ett specialiserat lärosäte med forskarutbildning inom våra profilområden, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Text: LENA LUNDÉN och LINDA LUNDELL
Bild: NICLAS ROSANDER

Historisk. Edison Pignaton de Freitas är Högskolan i Halmstads första egna doktor.
Sidan uppdaterad 2011-11-17