Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-16

Högskolan höll temadag om psykisk livräddning

Psykisk livräddning och självmord var ämnet vid fredagens temadag som anordnades för studenter på Sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningarna inom vård på Högskolan i Halmstad. Att våga prata om självmord och betydelsen av att se det som ett folkhälsoproblem var något av det som diskuterades.

– Syftet med den här temadagen är att lyfta fram problematiken kring självmord, som i professionellt språkbruk benämns suicid, och att de sjuksköterskestuderande ska veta att det finns ett vårdprogram för hur man kan arbeta med detta. Dagen ska också visa att det är något som förekommer i alla åldrar. Många suicidala personer är över 65 år, berättar Ulrica Åström, lärare i psykologi på Högskolan i Halmstad.

Temadagen inleddes med att Pernilla Sellergren, sjuksköterska på akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad och medlem i styrelsen för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevande stöd, samt tidigare student på Högskolan, berättade om sina erfarenheter i samband med att hon förlorade sin son för några år sedan.

Traumavård och problemlösning


Jan Beskow, professor, psykiater och vice ordförande i Suicidprevention i Väst, SPIV, talade om vikten av att våga prata om liv, död och självmord. Han berättade även om sambandet mellan psykisk sjukdom, psykiskt trauma och självmord och talade särskilt om hur viktigt det är med traumavård och problemlösning i samtalet med suicidala personer.

Patrik Dahlqvist Jönsson, projektledare för ett vårdprogram i suicidprevention och FoU-strateg vid Psykiatriska kliniken i Halmstad och Henrika Jormfeldt, lektor i omvårdnad på Högskolan i Halmstad, pratade om det självmordsförebyggande arbetet i Halland och hur de arbetar med ett vårdprogram i regionen. Även Lovisa Bengtsson, kommunikatör och webbredaktör på Suicidprevention i Väst, medverkade som föreläsare under temadagen.

Tre av temadagens föreläsare var Lovisa Bengtsson, Henrika Jormfeldt och Pernilla Sellergren.

Nollvision


Detta är tredje gången som Högskolan i Halmstad anordnar en temadag om självmord. Upptakten var den nollvision för suicid som riksdagen antog 2008. Halland var då ett av tre landsting i landet som antog nollvisionen.

– Vi började anordna den här temadagen i och med att landstinget antog nollvisionen. Eftersom de arbetar så intensivt med detta tycker vi att det är viktigt att ha med i utbildningen, säger Ulrica Åström.

Hur kan man förebygga självmord?
– Det finns skyddsfaktorer som man kan stärka hos den enskilda personen, såsom självförtroende och känsla av tillhörighet. Sedan kan man rent fysiskt förhindra självmord genom exempelvis minskad tillgång till dödliga medel eller staket vid järnvägar eller broar, säger Ulrica Åström och fortsätter:

– Handlingen i sig är en impulshandling och om personen har bestämt sig för att hoppa från en viss bro och det visar sig att det finns ett staket där, då bryts impulsen i och med att det finns ett fysiskt hinder. Det kan också vara så att impulsen bryts av ett telefonsamtal.

Vad kan man göra om man känner någon som man tror är i riskzonen?
– Se till att du kan tala ostört med personen och var beredd på att det kan ta tid. Ta reda på om personen har tänkt på självmord och i så fall hur nära suicid personen kan vara. Försök sedan anknyta till anhöriga och se till att det finns ett nätverk runt personen så att hon eller han känner att den har någon att vända sig till. Försök alltid att förmedla kontakt med hälso- och sjukvården också, helst till specialistpsykiatrin, säger Ulrica Åström.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Jan Beskow, professor och psykiater, var huvudtalare på Högskolans temadag om suicid.

Ulrica Åström, lärare i psykologi på Högskolan, har varit med och arrangerat temadagen.

Sidan uppdaterad 2011-05-16