Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-10-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-10-26

Högskolan i Halmstad antar egna doktorander

För första gången har Högskolan i Halmstad antagit egna doktorander och bedriver nu forskarutbildning helt i egen regi. Det har varit många sökande och under det senaste halvåret har tio doktorander antagits från flera olika länder.

– Vi är glada över att det är så pass stort intresse för våra forskarutbildningstjänster. Det är ett bra betyg för Högskolan som lärosäte, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, ordförande i fakultetsnämnden.
De tio doktoranderna fördelas jämnt inom de två profilområdena innovationsvetenskap och informationsteknologi, där Högskolan i juni 2010 fick rättigheter att bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen. Tidigare har Högskolan fått ta hjälp av andra lärosäten för att utbilda forskare och examinera doktorer.

Viktigt kvalitetsmärke för Högskolan


Att ha egna rättigheter är viktigt för Högskolan i Halmstad som lärosäte.

– Med detta placeras Högskolan i en starkare position med en högre kvalitetsnivå både innehållsmässigt och omfångsmässigt: inom de här områdena har vi nu bekräftad hög kvalitet på alla nivåer. Det är viktigt att Högskolan får detta kvalitetsmärke och blir ett specialiserat lärosäte med forskarutbildning inom våra profilområden, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Två av de antagna är så kallade industridoktorander, som är anställda och finansierade av företag, i detta fall Getinge Sterilization och Volvo Technology.

Richard Grönevall är nyantagen doktorand på Högskolan i Halmstad. Han skriver sin avhandling inom området innovationsvetenskap, ett område som Högskolan i Halmstad är ensamt om att ha forskarutbildning inom i landet.
Bild: MARTIN ÅDAHL
  
– Industridoktoranderna är en viktig del i samverkan mellan Högskolan och samhället. De kan fortbildas inom ramen för sitt yrke och med en verksamhet som är relevant för det yrket. De är viktiga bryggor mellan den akademiska forskningen och den industriella utvecklingen, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Gör avhandling i samarbete med Region Halland


En av de nyantagna doktoranderna är Richard Grönevall, som ska skriva sin avhandling inom just innovationsvetenskap och tillhör forskningsmiljön CIEL. Han har varit anställd på Högskolan sedan 2001, men har inte sett möjlighet att doktorera förrän nu när möjligheten finns att gå utbildningen i Halmstad.

– Det är bra att det är ”in-house” och att vi kan forma min tjänst och mitt forskningsprojekt pragmatiskt. Det är korta beslutsvägar och jag vet precis vad jag ska göra de kommande fem åren, säger Richard Grönevall.

Avhandlingen sker i samarbete med Region Halland. Med projektportföljshantering (PPM) ska Richard Grönevall skapa en process för att ledningsgruppen ska få överblick över samtliga projekt i organisationen och samordna dem utifrån tid, kostnader och resultat.

– Det pågår hundratals projekt inom organisationen, kunskap saknas om projekt sett som en portfölj och förståelse för hur alla projekt hänger samman dels ur ett medarbetar-, dels ur ett ledningsperspektiv. Med bättre kunskap blir det möjligt att utveckla bättre ledningsformer, samordning mellan projekt och bättre kontroll med avseende på ledtid, kostnad och kvalitet i projekten och portföljen. På det sättet kan vi få bättre användning av hallänningarnas skattepengar, säger Richard Grönevall.

Innovationsvetenskap – bara på Högskolan i Halmstad


Högskolan i Halmstad är ensam i landet om att ha doktorander i innovationsvetenskap.

– När det gäller innovationsvetenskap finns en enorm potential. Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder forskarutbildning inom området. Det är något unikt, precis som utvecklingsingenjörsutbildningen en gång i tiden. Det kan utvecklas på sikt, vilket jag tycker är väldigt spännande, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Text: MARTIN ÅDAHL

Thorstein Rögnvaldsson
Thorsteinn Rögnvaldsson, ordförande i fakultetsnämnden, är nöjd över det stora intresset för att bli doktorand på Högskolan. Det senaste halvåret har tio doktorander antagits.
Bild: PATRIK LEONARDSSON
Sidan uppdaterad 2013-10-16