Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-09-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-09-09

Högskolan i Halmstad får 25 nya platser till förskollärarutbildningen

Efter en omfördelning av lärosätenas studieplatser i landet har regeringen beslutat att Högskolan i Halmstad får 25 nya platser till förskollärarutbildningen från och med nästa år.

Högskolan i Halmstad är en av vinnarna när regeringen vill bygga ut lärarutbildningen på vissa orter och krympa antalet studieplatser på andra. Tillsammans med universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå är Högskolan i Halmstad ett av de lärosäten som får expandera medan andra universitet och högskolor får dra in sina platser.

Kvaliteten måste garanteras


Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska lärare utbildas där kvaliteten på utbildningen kan garanteras. Och eftersom universitetskanslern har dragit in examinationsrätten på ett antal högskolor måste platserna flyttas till andra högskolor som klarar kvalitetskraven.

Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har i år haft ovanligt många sökande. När det gäller förstahandsval hade utbildningen i höst fyra sökande per plats. Totalt sökte över 600 personer till utbildningen.

Nya studenter i vår


Den här terminen har förskollärarutbildningen 45 antagna studenter. Nu räknar Lisbeth Ranagården, chef vid Sektionen för lärarutbildning på Högskolan i Halmstad, med att kunna anta 25 nya studenter till vårterminen. Hösten 2012 väntas ytterligare 30–40 studenter antas i vanlig ordning.

– Jag ser det som ett erkännande för att vi har en bra utbildning här på Högskolan i Halmstad, och det är trevligt att få en sådan positiv uppmärksamhet för vår utbildning, säger Lisbeth Ranagården.

Däremot får grundskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad minska antalet studenter med fem platser.

LINDA LUNDELL

Regeringen har beslutat att förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad får 25 nya platser till nästa år.
Bild: IDA LÖVSTÅL
Sidan uppdaterad 2011-09-09