Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-12

Högskolan i Halmstad har årets teknikutbildning 2011

Maskiningenjörsprogrammet och Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad har utsetts till 2011 års teknikutbildningar av branschorganisationen Teknikföretagen. Prissumman är på 1,5 miljoner kronor.

Utmärkelsen Årets teknikutbildning går till teknik- eller ingenjörsutbildningar som har ett långsiktigt och bra samarbete med företag. I årets motivering lyfts bland annat att studenterna ”får en gedigen yrkesförberedelse via kontakter med företag redan från första studiedagen”.

– Det är fantastiskt roligt! Det är en viktig bekräftelse på att vår strävan efter samarbete med näringslivet står sig väl nationellt. Jag vet hur mycket arbete studenterna lägger ner på projekt i samarbete med företag – det gör det extra roligt med den här uppmärksamheten, säger Leif Nordin, programansvarig för Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Leif Nordin, programansvarig för utvecklingsingenjörsprogrammet, och Aron Chibba, programansvarig för Maskiningenjörsprogrammet, tillsammans med Per Fagrell, projektledare för Årets teknikutbildning 2011 på Teknikföretagen.

Mångårigt arbete


Högskolans utbildningar i maskinteknik, Maskiningenjörsprogrammet och Utvecklingsingenjörsprogrammet, har en lång historia av samverkan med näringslivet. Ända sedan programmen startade, för ungefär 30 år sedan, har samarbete med företag inom branschen varit självklara inslag i utbildningen.

– Det är ett naturligt sätt för oss att arbeta. Studenterna ska få skarpa projekt och vana vid arbetslivet redan under studietiden. Att vi har flera olika samverkansformer är en styrka. Studenterna får bredd på sina erfarenheter och det finns många möjligheter för de företag som vill samarbeta med oss, säger Aron Chibba, programansvarig för Maskiningenjörsprogrammet.

Fadderföretag, examensprojekt och gästföreläsare


Redan i sin första kurs, i årskurs ett, får studenterna komma ut på företag genom att de knyts till så kallade fadderföretag. Sedan har de olika typer av samarbete med näringslivet i så gott som varje kurs. Det kan vara projektarbeten i samarbete med företag, alumnikontakter, gästföreläsare eller studiebesök. Genom åren har studenter på de två programmen samarbetat med hundratals olika företag.

– Vi vill ge en utbildning där studenterna får bra förberedelse för yrkeslivet, och där de har kunskaper som är tillämpbara direkt när de kommer ut efter examen. Det här priset är ett kvitto på att vår strävan har varit lyckad, säger Aron Chibba.

Av prispengarna ska en miljon kronor gå till att ytterligare utveckla samarbetet mellan företag och Högskolan. 500 000 kronor ska gå till studentstipendier.

Teknikföretagen, som ligger bakom utmärkelsen, satsar totalt fem miljoner kronor per år på att lyfta teknikämnet och den tekniska utbildningen i Sverige. Organisationen delar varje år ut utmärkelser till 25 grundskolor, fem gymnasieskolor och en högskola eller universitet. Satsningen startade 2004 och pågår till och med 2013.

Utmärkelsen delades ut vid en prisceremoni i samband med Teknikföretagens stämma den 12 maj på Moderna museet i Stockholm.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Juryns motivering lyder:


“Genom ett mångårigt arbete med ständiga förbättringar av ingenjörsutbildningarna i maskinteknik har Högskolan i Halmstad skapat en mångfald av samverkansformer med näringslivet. Studenterna på maskin- och utvecklingsingenjörsprogrammen får en gedigen yrkesförberedelse via kontakter med företag redan från första studiedagen. Företagen står i kö för att delta i samarbetsprojekt samt anställa de färdiga ingenjörerna. Ett gott exempel på att nära samverkan med näringslivet lönar sig!”
Sidan uppdaterad 2011-05-12