Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-19

Högskolan i Halmstads miljöarbete får gott betyg

Miljöarbetet vid Högskolan i Halmstad får bra betyg i Naturvårdsverkets årliga rankning. Verket har jämfört miljöarbetet vid 191 svenska myndigheter, och Högskolan i Halmstad får 14 poäng av 15 möjliga.

Naturvårdsverket har dels tittat på myndigheternas miljöledningssystem, dels den faktiska miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp, energianvändning och miljöhänsyn i upphandlingar. I sin bedömning har Naturvårdsverket utgått från myndigheternas egna miljöredovisningar.

Ger resultat


Av de 34 lärosäten som har granskats är det endast Göteborgs universitet som får full pott med 15 poäng. Högskolan i Halmstad hamnar strax därefter med 14 poäng.

– Det är jätteroligt! Vi har på senaste tiden arbetat intensivt med att utveckla vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem och detta visar att det har gett resultat, säger Kerstin Rolleberg, miljösamordnare på Högskolan i Halmstad.

Flygresor dominerar


Rapporten innehåller också en sammanställning över lärosätenas totala miljöpåverkan. Universiteten och högskolorna släpper sammanlagt ut 64 000 ton koldioxid och står därmed för ungefär en fjärdedel av statens samlade utsläpp. De långa flygresorna dominerar – de utgör 85 procent av lärosätenas koldioxidutsläpp.

IDA LÖVSTÅL

Bakgrund – miljöledningssystem


Statliga myndigheter ska utveckla miljöledningssystem och årligen rapportera sina resultat till regeringen och Naturvårdsverket. Arbetet styrs av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket gör årligen en sammanfattning av myndigheternas redovisningar.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att strukturera miljöarbetet genom bland annat mål, riktlinjer och uppföljningar. I systemet ingår att kartlägga en verksamhets miljöpåverkan. Kartläggningen ligger sedan till grund för själva miljöarbetet.

Sidan uppdaterad 2011-05-19