Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-02-23

Högskolan i Halmstad summerar 2010

Högskolestyrelsen för Högskolan fastställde vid sitt möte förra veckan årsredovisningen för Högskolan år 2010. Årsredovisningen är inskickad till regeringen och de myndigheter som nu ska ta del av och granska Högskolans resultat och prestationer under förra året.

Några av 2010 års siffror

(2009 års siffror i parentes)
Resultat: 18 miljoner kronor (-16,9)
Omsättning grundutbildning: 393,8 miljoner kronor (357,6)
Omsättning forskning: 97,9 miljoner kronor (88,7)
Omsättning totalt: 491,7 miljoner kronor (446,3)

Antal helårsstudenter i utbildningen (exklusive uppdragsutbildning): 6 078 (5 797)
Antal helårsstudenter i utbildningen (inklusive uppdragsutbildning): 6 161 (5 883)
Antal studenter: 14 916 (14459)
Prestationsgrad: 81 procent (75)

Antal sökande*: 6 035 (5 507)
Antal examina, utbildning: 1 173 (989)
Antal professorer: 41 (43)

Antal forskarstuderande: 82 (87)
Antal doktorsexamina: 12 (14)
Antal licentiatexamina: 5 (9)
Antal anställda: 557,4 årsarbetskrafter (520)

* Antal behöriga förstahandssökande till program och kurser höstterminen 2010. Källa: SCB.

Läs årsredovisningen, direkt på skärmen, nedladdad eller i tryckt form:

Sidan uppdaterad 2011-02-23