Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-09-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-09-22

Högskolans lärare får kunskap om informationsteknologi

Den 28–29 september arrangerar Centrum för lärande och utbildning (CLU) på Högskolan i Halmstad två inspirationsdagar för att Högskolans lärare ska få en inblick i hur man kan använda sig av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen, ibland även kallat blended learning.

Att lärare använder sig av digitala verktyg i undervisningen blir allt vanligare, både när det gäller distans- och campusundervisning. Men Högskolan behöver bli ännu bättre på IKT-lösningar och CLU kommer därför att utbilda och inspirera lärare att i större utsträckning använda sig av den nya tekniken.

– Det finns en ohygglig mängd olika digitala verktyg som man kan förmedla kunskap till studenterna med. Vi kommer inte ifrån att det är den digitala vägen som är den mest brukliga framöver, säger Johan Lindström, medieutvecklare på CLU.

Filmer på nätet


Digitala verktyg som används i undervisningen kan till exempel vara filmer och föreläsningar på nätet eller kommunikation med studenterna via lärplattformer eller så kallade smartphones. Det kan också vara förinspelade föreläsningar som studenterna får ta del av inför vanliga undervisningstillfällen och seminarier.

– Om en student blir sjuk kan man till exempel lägga upp föreläsningen på en länk på nätet så kan studenten titta på den efteråt, säger Bertil Gustafsson, lärare i pedagogik och föreståndare för CLU.

Under två dagar, den 28–29 september, arrangerar CLU en mötesplats för lärare och annan personal på Högskolan som vill veta mer om vilka digitala verktyg som Högskolan har att erbjuda. Bland annat kan man lyssna på presentationer och föreläsningar, delta i workshoppar eller planera för hur man vill använda de IKT-verktyg som finns.

Två gästföreläsare står på programmet, dels Chatarina Larson, universitetsjurist från Umeå, som redogör för vilka regler som gäller för upphovsrätt, dels Alastair Creelman från Linnéuniversitetet, som berättar om öppna lärresurser (OER) och licensiering.

Ny lärplattform


Dessutom kommer den nya lärplattformen Blackboard, som Högskolan i Halmstad nyligen har skrivit avtal om och som så småningom ska ersätta den gamla DUP:en, att demonstreras. Lars-Göran Hedström, IKT-coach på CLU, visar även webbkonferensverktyget Adobe Connect.

Den centrala mötesplatsen under de två dagarna är studenttorget i hus Q men aktiviteter sker också i hus R, F och O.

– Detta är en kraftsamling inför kommande verksamhetsår och vi kommer att erbjuda fler möjligheter till fort- och vidareutbildning av IKT-lösningar framöver, säger Bertil Gustafsson och berättar att det redan i höst finns flera utbildningstillfällen att tillgå.

Text: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-09-22