Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-04-27

Högskolan startar forskarutbildning

I höst startar Högskolan i Halmstad forskarutbildning. Lärosätet ska då börja utbilda doktorer inom innovationsvetenskap, datateknik samt signal- och systemteknik. Det beslutade högskolestyrelsen vid sitt senaste möte.

– Flera av våra doktorander kommer nu att kunna läsa alla delar här på Högskolan. Det blir en bättre miljö för dem, med större och mer sammanhållna grupper som kan dela erfarenheter, säger Veronica Gaspes, studierektor för forskarutbildningen på IDE-sektionen inom datateknik och signal- och systemteknik.

I juni förra året gav Högskoleverket det positiva beskedet att Högskolan i Halmstad får examensrättigheter för doktorer, vilket innebär att Högskolan självständigt kan bedriva forskarutbildning.

Flygande start


Högskolans har i dag ungefär 80 forskarstuderande, men de är alla är knutna till andra lärosäten som har examensrättigheter. De doktorander som har en inriktning som överensstämmer med något av de tre ämnen där Högskolan startar forskarutbildning, erbjuds att flytta över till Halmstad.

– Vår förhoppning är att vi i höst får en flygande start med doktorander på olika nivåer, dels nya, dels dem som snart ska disputera, säger Sven Åke Hörte, ordförande i Högskolans fakultetsnämnd.

En tredje ansökan


Samtidigt fortsätter Högskolan i Halmstad arbetet med en tredje ansökan om examensrättigheter, inom styrkeområdet livskvalitet.

– Vi har nu två av rättigheterna i hamn, och vi ska även ha en tredje. Vi ska lämna in en ny ansökan om att få examinera doktorer även inom detta område, antingen i höst eller nästa höst, säger Sven Åke Hörte.

IDA LÖVSTÅL

FAKTA
Högskolan i Halmstad inrättade nyligen de tre första ämnena på forskarnivå: datateknik och signal- och systemteknik inom området informationsteknologi, samt innovationsvetenskap inom området innovationsvetenskap. Därmed kan Högskolan starta forskarutbildning inom dessa tre ämnen.

Veronica Gaspes, studierektor för forskarutbildningen på IDE-sektionen inom datateknik och signal- och systemteknik.

Svante Andersson, studierektor för forskarutbildningen på SET inom innovationsvetenskap.

Sidan uppdaterad 2011-04-27