Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-18

I dag firar Högskolan akademisk högtid

I dag firar Högskolan i Halmstad akademisk högtid. Då installeras rektor Mikael Alexandersson och nya professorer i sina ämbeten, och nya docenter och doktorer uppmärksammas. Dessutom promoveras Högskolans första egna doktor och hedersdoktorer, och det pedagogiska priset delas ut.

Vid Högskolans akademiska högtid högtidlighåller och hyllar Högskolan de akademiska framsteg som har gjorts på lärosätet. Sedan 1999 har 37 professorer installerats och i dag är det dags för ytterligare åtta.

Vid högtiden installeras dessutom Högskolans nya rektor Mikael Alexandersson. Därutöver rymmer programmet promovering av Högskolans första egna doktor och hedersdoktorer, uppmärksammande av nya docenter och doktorer samt utdelning av det pedagogiska priset till en framgångsrik lärare.

Den akademiska högtiden pågår hela dagen och inleds klockan 9.30 med presentation av de nya professorerna och efterföljande installationsföreläsningar.

Klockan 15.30 börjar högtidsceremonin, ackompanjerad av tal och musik.

Installationsföreläsningar och högtidsceremonin är öppna för allmänheten. Det går också bra att ta del av ceremonin via webben. Följ denna länk.

Läs mer om Högskolans första doktor, Edison Pignaton de Freitas.

Läs mer om Högskolans första hedersdoktorer.

Läs mer om Verónica Gaspes som får 2011 års pedagogiska pris.

Professor Cathrine Hildingh talade under rubriken ”Hur kan berättelser bidra till förståelse för hjärtats oro?” i sin installationsföreläsning. Cathrine Hildingh är professor i vårdvetenskap med inriktning på omvårdnad.

Mikael Alexandersson, rektor på Högskolan i Halmstad, hälsade professorer, gäster och anställda välkomna till förmiddagens installationsföreläsningar.

Sidan uppdaterad 2011-11-18