Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-04

IT-forensik – utmaningar och framtidsfrågor

I onsdags samlades en rad myndigheter och intressenter kring området it-forensik och informationssäkerhet på Högskolan i Halmstad.

Bland de inbjudna fanns representanter för Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), polismyndigheterna i Halland och Västra Götaland, företag samt studenter och personal vid Högskolan i Halmstad. Intresset var stort och över 30 externa gäster deltog.

Syftet med dagen var att genom presentationer och workshoppar få en bild av krav och kompetensbehov hos polis och SKL, både på lokal och regional nivå.

Ulrika Herbst, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen, höll dagens första presentation på Högskolan.

Bland annat diskuterades förutsättningar för något slags standard för IT-forensikutbildning liksom samverkan mellan de olika intressenterna. Högskola och polismyndigheter enades om att gemensamt arbeta med att utbilda IT-forensiker för dagens och framtidens stora utmaningar.

– It-forensik och informationssäkerhet är ett område där utvecklingen går oerhört snabbt. Under dagen försökte vi titta in i framtiden för att se vilka kunskaper som kommer att bli de allra viktigaste för en IT-forensiker – allt för att utveckla utbildningen på bästa sätt, säger Mikael Hindgren, studierektor för programmet it-forensik och informationssäkerhet på Högskolan.

Mikael Hindgren och Nicolina Månsson, studierektorer för programmet it-forensik och informationssäkerhet på Högskolan i Halmstad, berättade om utbildningen i Halmstad.

– Vi såg samverkansmöjligheter på olika nivåer. Studenterna vill till exempel ha verklighetsanknutna projektuppgifter och praktikplatser. Den här dagen var också ett steg i arbetet med att nå fram till mer sådan samverkan, säger Stella Erlandsson, samverkanskoordinator på Högskolan i Halmstad.

Text: LENA LUNDÉN
Bild: LINDA LUNDELL

Peter Hejdström, bitr. chef på Länskriminalpolisen i Halmstad, pratade om regionala utmaningar kring IT-forensik inom polisverksamheten.
Sidan uppdaterad 2011-11-04