Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-09-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-09-26

Jan Björklund besökte Högskolan i Halmstad

Utbildningsminister Jan Björklund (FP), som just nu genomför en turné till landets universitet och högskolor, besökte Högskolan i Halmstad på måndagen.

Syftet med besöket var främst att få en inblick i Högskolan i Halmstads verksamhet och att lära känna rektor och övrig personal i Högskolans ledning.

Söktryck och kvalitet


Under besöket betonade Jan Björklund att det är de två nyckelorden söktryck och kvalitet som kommer att avgöra hur framtidens studieplatser ska fördelas. Den största utmaningen för landets högskolor och universitet är att antalet 20-åringar kommer att sjunka med 25 procent de närmaste fem–sex åren. De lärosäten med stort söktryck och god kvalitet har bäst förutsättningar att behålla sina platser.

– Där har Högskolan i Halmstad goda förutsättningar att lyckas i den konkurrensen. Högskolan i Halmstad håller en väldigt hög kvalitet. Högskoleverket kontrollerar hela tiden de olika lärosätena och då har resultaten för Högskolan i Halmstad fallit väl ut, säger Jan Björklund.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) besökte Högskolan i Halmstad och Hälsoteknikcentrum på måndagen. Här syns han tillsammans med Högskolans tillträdande rektor Mikael Alexandersson, längst till höger, och Jan Ertsborn, riksdagsledamot för Folkpartiet i Hallands län. Suzanne Åkerlund (FP), kommunråd i Halmstad skymtar bakom ministern.
Jan Björklund träffade flera representanter för Högskolans ledning under sitt besök: Mikael Alexandersson, tillträdande rektor, Carina Ihlström Eriksson, vikarierande rektor, Karin Starrin, högskolestyrelsens ordförande, Inger Johansson, förvaltningschef, Thorsteinn Rögnvaldsson, fakultetsnämndens ordförande, Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande och Pernilla Nilsson, lärarutbildningsnämndens tillträdande ordförande.

Hälsoteknikcentrum


Jan Björklund besökte även Hälsoteknikcentrum Halland, (HCH), där Magnus Hållander, projektledare för HCH, presenterade verksamheten och visade runt.

Därefter presenterade professor Bertil Svensson forskningsmiljön EIS (Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research) och professor Mike Danilovic presenterade forskningsmiljön CIEL (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning).

Text och bild: LINDA LUNDELL

Enligt Jan Björklund håller utbildningarna på Högskolan i Halmstad en väldigt hög kvalitet.
Sidan uppdaterad 2011-09-26