Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-09

Jan Einar Blomqvist och Nicolas Hassbjer hedersdoktorer

Nästa vecka firar Högskolan i Halmstad akademisk högtid. Vid högtiden installeras Högskolans nya rektor Mikael Alexandersson, och nya professorer i sina ämbeten, samt att nya docenter och doktorer uppmärksammas. För första gången kan Högskolan dessutom promovera hedersdoktorer.  

Högskolan i Halmstad har numera examinationsrätt på forskarnivå inom två områden och kan därför också utse hedersdoktorer. Vid den akademiska högtiden nästa vecka kommer två för Högskolan betydelsefulla personer att få denna hedersutnämning. Dessa är Jan Einar Blomqvist och Nicolas Hassbjer, som båda under många år på olika sätt har gjort betydande insatser för Högskolan i Halmstad.

– Jag är väldigt hedrad och glatt överraskad. Innovation har alltid har legat mig varmast om hjärtat, kommenterar Jan Einar Blomqvist.

– Det är en speciell ära att bli den första som Högskolan utser till hedersdoktor i informationsteknologi. Det kommer att ha stor betydelse för mig eftersom jag är verksam i styrelsen för flera internationella företag där en doktorstitel har ännu större betydelse än i Sverige, säger Nicolas Hassbjer.

Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid Högskolan i Halmstad


Ett hedersdoktorat är ett uttryck för uppskattning av framstående insatser inom något av fakultetens verksamhetsområden. Fakultetsnämnden utser hedersdoktorer för fakulteten inom de områden som Högskolan har fått rätt att utfärda doktorsexamen inom. Högskolan i Halmstad fick 2010 rätt att utfärda examen på forskarnivå inom innovationsvetenskap och informationsteknologi.

För att bli hedersdoktor ska den föreslagna ha anknytning till Högskolan i Halmstad eller i något avseende ha bidragit till Högskolan verksamhet. Personer med doktorsexamen från Högskolan i Halmstad kan inte utses till hedersdoktor.

Lagerkrans, ring och diplom


Vid den akademiska högtiden nästa vecka kommer Thorsteinn Rögnvaldsson, ordförande i Högskolans fakultetsnämnd, att promovera de båda hedersdoktorerna och samtidigt överlämna tre symboler: en lagerkrans – frihetens symbol, en ring – trohetens symbol, samt ett diplom – ett tecken på värdighet

Högskolans akademiska högtid äger rum nästa fredag, den 18 november.

LENA LUNDÉN

Jan Einar Blomqvist utses till hedersdoktor i innovationsvetenskap med motiveringen:


Jan Einar Blomqvist blev studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad 1981 och examinerade 1982 den första årgången studenter på programmet. Som inspirationskälla har såväl hans praktiska och innehållsmässiga som filosofiska inflytande på Högskolans inriktning på innovation och entreprenörskap varit extraordinära, något som nu, 30 år senare, har lett fram till de erhållna rättigheterna på forskarutbildningsnivå i innovationsvetenskap.

Jan Einar Blomqvist var en ideologisk drivkraft under 1980- och -90-talen. Hans visioner främjade utvecklingen mot det innovationsfokus som i dag präglar lärosätet. Bland hans många enskilda gärningar kan nämnas lanseringen av examensmässan Utexpo och de långvariga samarbetena med Sida och Nutek. När det blåste kallt från Utbildningsdepartementet och Utvecklingsingenjörsprogrammet var i fara, var han enastående beskyddande i sin envishet och kunniga retorik. Jan Einar Blomqvist var ordförande för det första internationella symposiet Product development in engineering education i Halmstad 1992 och bidrog vid detta och i kommande symposier med flertalet konferensbidrag. Alltsedan pensioneringen år 2001 har Jan Einar Blomqvist varit ledamot av juryn som varje år utser de så kallade Fåhréstipendiaterna.

Nicolas Hassbjer utses till hedersdoktor i informationsteknologi med motiveringen:


Nicolas Hassbjer personifierar den handlingsinriktade studenten som har blivit ett kännemärke för Högskolan i Halmstad. Han har utnyttjat de kunskaper som han har fått i sin utbildning i mekatronik och datorsystemteknik vid Högskolan, tillsammans med dels en unik insikt om teknikens möjligheter i industrins utveckling, dels en stark entreprenöriell handlingskraft, till att skapa ett i dag världsledande företag.

Företaget, startat som Hassbjer MicroSystems, i dag känt som HMS Industrial Networks, har utsetts till Sveriges bästa exportföretag och har gjort Halmstad och dess högskola känt över hela världen. Genom företaget och sitt starka engagemang för näringslivsutveckling i allmänhet har Nicolas Hassbjer bidragit till att stadens och regionens näringsliv har utvecklats, inte minst inom viktiga framtidsbranscher. Nicolas Hassbjer har engagerat sig i Högskolans fortsatta utveckling genom att bland annat delta i branschråd, öppna sitt företag för praktik och företagsförlagd utbildning samt ständigt vara en ambassadör för Högskolan.

Jan Einar Blomqvist, tidigare studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, blir hedersdoktor vid Högskolan i Halmstad ...
Bild: CHRISTER HALLBERG
... liksom Nicolas Hassbjer, tidigare student på Högskolan i Halmstad och numera framstående företagare och entreprenör.
Bild: FRÖKEN FOKUS
Sidan uppdaterad 2011-11-09