Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-23

Kåren lämnar kårhusets lokaler nästa år

Studentkåren har sagt upp delar av kårhusets lokaler och kommer att lämna dem i juni nästa år. Anledningen är att lokalerna är för stora och för dyra.
– De tar för mycket på ekonomin, säger kårordförande Madeleine Holgersson.

Uppsägningen gäller kårpubens- och restaurangverksamhetens lokaler. Medlemsservice kommer däremot att vara kvar i de nuvarande lokalerna.

När det nuvarande kårhuset byggdes 2002 hade Kåren stora visioner för det nya bygget som till stor del utformades efter deras önskemål och behov. Tanken var att fler och större aktiviteter skulle anordnas och att det skulle locka många studenter. Riktigt så har det inte blivit.

– Lokalerna är för stora för att vi ska kunna fylla ut dem. De har en kapacitet att ta in 1 300 personer medan vi i genomsnitt är omkring 600–700 personer. Lokalen sväljer väldigt mycket folk, säger Madeleine Holgersson som också menar att hyres- och driftskostnaderna är för höga för Kårens ekonomi.

Kåren har sagt upp de lokaler där det i dag bland annat drivs restaurang, kårpub, after school och annan föreningsverksamhet. Kåren letar just nu andra lokaler.

Enhälligt beslut


Efter många diskussioner den senaste tiden togs, under det senaste medlemsmötet, det enhälliga beslutet att anta kårstyrelsens förslag att inte förnya det hyresavtal med fastighetsägaren Fragerus som löper ut den 30 juni 2012.

– Det var ett jobbigt beslut att ta och det blir tråkigt att lämna lokalerna men samtidigt blir det skönt att hitta något nytt som kan bli ett ”studenternas hus”. Något lite mindre, säger Madeleine Holgersson.

Kårstyrelsen har under året arbetat med att ta fram förslag på nya lokaler.

– Vi har ett par olika lokaler som vi ska titta på, säger Madeleine Holgersson.

Vilka de är vill hon dock inte gå in på. Troligtvis kommer de även att titta på fler lokaler framöver.

Samma verksamhet


Kravet för en ny kårhuslokal är att den ska rymma mellan 400 och 600 personer och att den ska ligga så nära campus som möjligt. Tanken är också att Kåren ska kunna bedriva samma verksamhet i lokalerna som i dag, exempelvis kårpub, Hjärtslaget, nollningen, after school och annan föreningsverksamhet.

– Vi räknar med att det kan behöva göras en del renoveringar för att det ska passa vår verksamhet. Ett önskemål är att engagera fler studentföreningar som vill använda lokalerna så att det blir en samlingspunkt, säger hon.

Mats Lyberg, teknisk chef på Högskolan i Halmstad och engagerad i Högskolans campusgrupp, tror att det blir mindre liv och rörelse på campusområdet när kårhuset försvinner.

– Det är jättetråkigt att de måste flytta. Nu kommer stora delar av flödet på campus att försvinna. Det var en del av konceptet att det skulle vara mycket folk runt kårhuset och studentcentrum. Antalet studenter som rör sig där kommer att minska drastiskt när de inte har anledning att besöka kårhuset, säger Mats Lyberg som kommer att ta med frågan om kårhusets lokaler i den lokala försörjningsplanen.  

Ingen lunchrestaurang


En annan förändring är att lunchrestaurangen som drivs i kårhusets lokaler inte kommer att finnas kvar. Styrelsen för Kårhus AB som driver restaurangen beslutade för ett par veckor sedan att de inte kommer att öppna den igen till hösten. Personalen har sagts upp.

– Försäljningen har mer än halverats de tre senaste åren. Dessutom har vi under diskussionerna på medlemsmötena kommit fram till att vi inte ska driva någon lunchrestaurang med tanke på att det finns så många andra alternativ här omkring, säger Madeleine Holgersson.

Den nya kårstyrelsen, som tillträder den 1 juli i år, har fått i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska fortsätta arbetet med att hitta ett nytt kårhus. Den 30 juni nästa år måste Kåren ha flyttat ut ur de nuvarande lokalerna.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-05-23