Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-03-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-03-25

Kurser inom förskolelyftet också till hösten

Högskolan i Halmstad kommer via Sektionen för lärarutbildning att ge utbildningar inom ramen för förskolelyftet även under höstterminen 2011. Skolverket meddelade nyligen att man på nytt köper Högskolans kurser.

– Vi är mycket glada för Skolverkets besked då det finns en stor efterfrågan på fortbildning för yrkesverksamma förskollärare och barnskötare i våra åtta samverkanskommuner, säger Håkan Cajander, utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Högskolan i Halmstad.

Två nya kurser till hösten
Högskolan i Halmstad planerar två kurser som ska ges höstterminen 2011. En kurs riktar sig till förskollärare och omfattar 15 högskolepoäng, den andra är på 7,5 högskolepoäng och riktar sig till barnskötare. Båda kurserna heter ”Kommunikation, språk- och matematikutveckling genom lek, samspel och estetiska lärprocesser”.

Förskolelyftet är en satsning på fortbildning för personal i förskolan. Utbildningssatsningen ska pedagogiskt stödja barns språkliga och matematiska utveckling. Tanken är att förskolan i större utsträckning än i dag ska ge tidig pedagogisk stimulans inom språk- och matematikområdet utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och förutsättningar.

Tre grupper berörs av satsningen: barnskötare eller personal med motsvarande arbetsuppgifter, förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar. Förskolelyftet omfattar totalt 600 miljoner kronor under åren 2009 till 2011.

Högskolan i Halmstad ger kurser inom förskolelyftet också under innevarande läsår.

Sidan uppdaterad 2011-03-25