Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-20

Kurs ska bidra till jämställd akademi

Högskolan i Halmstad har tillsammans med Karlstads och Örebro universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle samt Försvarshögskolan fått projektmedel från Delegationen för jämställdhet för att genomföra en gemensam utbildning. ”Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning” omfattar 7,5 högskolepoäng och ges våren 2011.

Utbildningen synliggör och problematiserar genusfrågor på strukturell, institutionell och individuell nivå i den akademiska organisationen. Syftet är att visa hur man utifrån genusteori kan arbeta förändringsinriktat för att uppnå ett mer jämställt ledarskap.

Kursdeltagare. Sandro Reljanovic, ledningskansliet, är en av Högskolan i Halmstads fem kursdeltagare.
Varje medverkande lärosäte ansvarar för en träff och de sammanlagt 30 deltagarna arbetar under våren med olika teman som genusvetenskapliga begrepp och perspektiv, akademiskt ledarskap, förändrings- och strategiarbete.

Just förändringsprocesser stod i fokus när det i april var dags för Högskolan i Halmstad att vara kursvärd. Inger Sundqvist, Högskolans personalchef och tillika ordförande i Rådet för lika villkor, inledde med att konstatera att det visserligen händer mycket på området jämställdhet men att det samtidigt återstår en hel del att göra för att verkligen uppnå jämställdhet.

– Ni som går den här utbildningen är viktiga kuggar, vi behöver sprida kunskap och exempel om hur vi kan få in jämställdhet konkret i vårt dagliga arbete, sa Inger Sundqvist.

Annorlunda perspektiv


Sandro Reljanovic, ledningskansliet, är en av Högskolan i Halmstads fem kursdeltagare. Han menar att utbildningen är bra både för att öka kunskaperna i ämnet och för att reflektera över varför saker och ting är som de är. Utbildningen ger ett lite annorlunda perspektiv på ledarskap än man kanske är van vid eftersom det är fokus på jämställdhet.

– Egentligen borde jämställdhet vara en helt naturlig del av modernt ledarskap, men så är det inte alltid i dag. Akademin blir mer och mer kvinnodominerad, både bland anställda och bland studenter – men med tanke på hur strukturerna i organisationerna ser ut är de som har makt till största del män. Genom att reflektera och diskutera med andra ser man både brister och möjligheter tydligare, dels hos sig själv, dels i sin egen organisation, säger Sandro Reljanovic.

Alla kursdeltagare har gjort kartläggningar av hur jämställdhetsarbetet ser ut på sina egna lärosäten, och därefter jämfört likheter och skillnader. Nu ska de göra projektplaner med konkreta förslag på hur ett jämställt akademiskt ledarskap skulle kunna implementeras.

– Tanken är att vi ska påverka vår organisation med de kunskaper vi får. Vi ska lyfta fram och visa utvecklingsmöjligheter för ett bättre jämställdhetsarbete, berättar Sandro Reljanovic.

Rektorerna ska delta


Två träffar återstår i utbildningen, en på Försvarshögskolan i Stockholm samt en avslutande på Örebro universitet, då projektplanerna ska redovisas. Då ska samtliga medverkande lärosätens rektorer delta i en paneldiskussion kring ämnet ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning.

– Carina Ihlström Eriksson kommer att vara med. Det är en poäng med hela projektet, att det är förankrat i högsta ledningen. På plats i Örebro kan rektorerna reagera och svara direkt på kursdeltagarnas synpunkter och förslag, säger Anna Isaksson, som tillsammans med Suzanne Almgren Mason är ansvarig för Högskolan i Halmstads del i utbildningen.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: IDA LÖVSTÅL

Fotnot. På varje lärosäte har anställda fått ansöka om att gå utbildningen. Följande fem valdes ut bland tio sökande på Högskolan i Halmstad: Linnea Gustafsson, Magnus Larsson, Eva-Lotta Ekström, Ingrid Svetoft och Sandro Reljanovic.

Kursledare. Anna Isaksson är tillsammans med Suzanne Almgren Mason ansvarig för Högskolan i Halmstads del i utbildningen.
Sidan uppdaterad 2011-05-20