Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-06-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-06-10

Mikael Alexandersson föreslås bli ny rektor

Styrelsen för Högskolan i Halmstad har beslutat att föreslå regeringen att utse Mikael Alexandersson, professor och dekanus på Göteborgs universitet, att bli ny rektor för Högskolan i Halmstad.

– Det känns väldigt positivt! Högskolan i Halmstad är ett dynamiskt lärosäte med spännande forskning, tvärvetenskap, innovation och ett stort intresse för omvärlden. Jag ser fram emot mitt nya uppdrag och hoppas få möjlighet att ta tillvara all den kraft som finns här. Mitt mål är att ytterligare stärka lärosätets position – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger Mikael Alexandersson.

Professor och dekanus
Mikael Alexandersson är 58 år, professor i pedagogik och sedan 2007 dekanus på utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Han har en bakgrund som lärare och inledde sin akademiska karriär på Göteborgs universitet för 30 år sedan. Han doktorerade 1994, blev professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet 2002 och professor i allmändidaktik vid Göteborgs universitet 2003. Under åren har han ansvarat för och genomfört ett stort antal forskningsprojekt men också svarat för olika utvecklings- och utvärderingsuppdrag av högskoleutbildningar i Sverige, anlitats som expert i utbildningsfrågor för regeringskansliet och författat en mängd böcker och forskningspublikationer. Han har även haft en rad nationella och internationella förtroendeuppdrag, bland annat i USA, Finland, Norge, Hongkong och Australien.

Börjar den 1 oktober
Regeringen väntas fatta beslut om tillsättningen inom kort. Förutsatt att regeringen går på högskolestyrelsens linje kommer Mikael Alexandersson att ta över ledarskapet på Högskolan i Halmstad den 1 oktober 2011. Styrelseordförande Karin Starrin är nöjd.

– Jag är mycket glad över att styrelsen har tagit det här beslutet och att vi både har personal och studenter bakom oss. Mikael Alexandersson har stor erfarenhet inom både forsknings- och ledarskapsområdet och han kommer att bli en stor tillgång för lärosätet. Han har en bred bakgrund och en viktig helhetssyn, säger hon.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Mikael Alexandersson är professor i allmändidaktik och i dag dekanus på utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Sidan uppdaterad 2011-06-10