Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-10-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-10-24

Nya rektorn på plats

Hallå där...

... rektor Mikael Alexandersson som tillträdde den 1 oktober.

Hur känns det att äntligen vara på plats på Högskolan i Halmstad?
– Jag har varit här en hel del under augusti och september, det vill säga innan jag formellt började i oktober. På så sätt hann jag sätta mig in i de olika verksamheterna innan allt körde igång. Jag har också haft ett gott stöd av ledningen och många ur personalen vid Högskolan har varit behjälpliga med information.

Du har snart jobbat i tre veckor, vad är dina intryck så här långt?
– Jag har samma intryck som när jag läste om Högskolan i våras. Det är en dynamisk högskola med korta beslutsvägar och mycket innovation och entreprenörskap. Det finns också en väldigt positiv anda med hög kompetens och ambitionsnivå. Sedan finns det behov av att tydliggöra vissa saker, som exempelvis beslutsordning och det så kallade regelsystemet.

Vad har du gjort de här veckorna?
– Bland annat har jag ändrat ledningsorganisationen. Från den 1 november har vi ett ”rektors ledningsråd” som träffas varannan måndag. Där ingår sektionscheferna, ordförandena i de olika nämnderna, chefen för samverkan, förvaltningschefen, prorektorn, en handläggare och en studentrepresentant. Det innebär att vi har vertikala processer (sektionerna) som samordnas med de horisontella processerna vid lärosätet (nämnderna).På det sättet skapas en starkare helhetssyn.

– Jag har också infört något som heter ”rektors beslutsmöte” som hålls varannan tisdag. Där ingår prorektor, förvaltningschef, en handläggare och en studentrepresentant. Det är viktigt att tydliggöra hur och på vilken nivå beslut ska fattas för att på så sätt göra beslutsprocessen mer transparant. En annan del som jag har arbetat mycket med är KK-miljö. Under flera samtal med KK-stiftelsen i Stockholm och många möten kring KK-miljöns arbete på Högskolan har vi försökt att skriva fram en kommande ansökan. Jag har också haft möten med Region Halland, Garnisonen och Riksidrottsförbundet.

Vad är det viktigaste att ta itu med den närmaste tiden?
– Det är att förtydliga vissa saker som till exempel hur lärosätet bör arbeta långsiktigt med att öka såväl söktryck som framgång vad gäller forskningsanslag. Vi har gjort en inventering av hur forskningsanslagen fördelar sig mellan sektionerna och det råder stora skillnader mellan de olika sektionerna. Vi ska också fördjupa samarbetet med regionen, kommunerna och näringslivet i Halland. Utan ett bra samarbete med dessa parter kommer vi knappast att klara den nationella konkurrensen, vilken också ökar hela tiden.

Vad vill du arbeta för på lång sikt?
– Att utifrån styrelsens direktiv och noggranna analyser av verksamheten dra upp riktlinjer för att utveckla Högskolan att bli ännu starkare nationellt och internationellt.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Ökat söktryck och ökat forskningsanslag är några av de saker Mikael Alexandersson vill arbeta för.

Sidan uppdaterad 2011-10-24