Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-04-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-04-28

Ny bok om gemenskapens socialpsykologi

Henrik Stenberg, universitetslektor i sociologi på Högskolan i Halmstad, utkom nyligen med boken ”Gemenskapens socialpsykologi”.

Vad handlar boken om?


– Den handlar om gemenskapen som upplevelse och dess möjliga betydelser för människor. Genom att knyta an till socialpsykologiska, psykologiska och sociologiska teorier undersöker jag gemenskapens förutsättningar, dess möjligheter och problem, i vårt samhälle.

Hur ser gemenskapen ut i dag jämfört med förr?


– I det förmoderna samhället var människor mer kollektiva och gemenskapen relativt given. I och med det moderna samhällets och individualitetens framväxt har relationen mellan individ och gemenskap blivit mer komplext.

– I boken behandlar jag till viss del de svårigheter att etablera gemenskap som kan uppstå genom dessa mer osäkra förhållanden, men framför allt utforskar jag de nya möjligheter att skapa och utforma gemenskap som har etablerats i vår tid. Det gör jag med hjälp av teorier som berör bland annat sociala band, sociala överskridanden, jämlikhet, meningskapande och reflexivitet.

Varför skrev du boken?


– Gemenskap som erfarenhet och upplevelse behandlas inte alltid på ett systematiserat vis i mitt ämnesområde. Gemenskap är viktigt för vår psykosociala hälsa, i arbetslivet såväl som i övriga livet. Det finns ibland en tendens att isolera och individualisera förståelsen för det som i grunden är relationella problem. Gemenskap är något komplext men icke desto mindre en betydelsefull utgångspunkt för att förstå psykosocial hälsa.

Vad gör du annars på Högskolan?


– Jag är programansvarig för det socialpsykologiska programmet och undervisar i sociologi och socialpsykologi på Högskolan sedan 2003. Jag forskar om betydelsen av konst och kultur på arbetsplatser.

”Gemenskap är en viktig utgångspunkt för att förstå psykosocial hälsa”, säger Henrik Stenberg, som menar att det finns en tendens att individualisera det som i grunden är relationella problem. Bild: IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2011-04-28