Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-08-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-08-29

Ny bok om hälsans och ohälsans geografi

Vilken betydelse har olika miljöer för vår hälsa? Hur kan platser påverka vårt välmående — och varför? Det är viktiga, och lite bortglömda, frågor tycker Margareta Rämgård, universitetslektor i omvårdnad, som nyligen utkom med en bok om hälsogeografi.
 
"Hallänningar lever längst." "Håll ditt hjärta friskt — flytta norrut." Det är exempel på tidningsrubriker som riktar uppmärksamheten på geografiska skillnader i människors hälsa. Det finns helt enkelt rumsliga mönster när det gäller sjukdomar och människors hälsoläge — och inom hälsogeografin försöker man ge svar på varför.

— De här frågorna är kanske särskilt viktiga här i Sverige, som är ett geografiskt utbrett land där levnadsförhållandena kan se mycket olika ut på olika platser, säger Margareta Rämgård.

Hälsogeografi handlar om att se på hälsa utifrån tid, rum och plats. Det kan handla om att söka svar på frågor som: Varför finns sjukdomar på vissa ställen? Varför har vi större ohälsa i vissa bostadsområden? Hur påverkar det människor var sjukhus är lokaliserade?

Gammalt ämne


Den nya boken, som Margareta Rämgård har författat tillsammans med forskarna Anders Shaerström och Owe Löfman, ger en introduktion i ämnet hälsogeografi och är den första i sitt slag i Skandinavien. I Sverige har hälsogeografi hittills haft en relativt undanskymd plats, och de som forskar inom området gör det tvärvetenskapligt och är verksamma inom till exempel medicin, geografi eller omvårdnad. Men hälsogeografi, eller medicinsk geografi, har nästan lika många år på nacken som ämnet historia. Det studerades redan i det antika Grekland och i de anglosaxiska länderna är det i dag ett väl etablerat kunskapsämne.

— Vi upplevde ett behov av att lyfta de här aspekterna av hälsa, därför skrev vi boken. Ska man arbeta hälsopreventivt är det viktigt att förstå varför hälsa och geografi hänger tätt ihop, säger Margareta Rämgård.

Barnmorska och samhällsvetare


Margareta Rämgård, som har varit verksam på Högskolan i Halmstad sedan 2007, har en bakgrund som sjuksköterska, barnmorska och samhällsvetare. Hon har bland annat forskat om barndomsplatsers betydelse för kvinnor på väg att bilda familj, platsens betydelse för dementa och skillnader mellan hemsjukvård och vård på sjukvårdsinstitutioner. De senaste tre åren har hon arbetat halvtid i ett aktionsinriktat forskningsprojekt i samarbete med äldreomsorgen och närsjukvården.

— Jag vill att min forskning och kunskap om hälsogeografi ska spridas i praktiken. Därför har jag föreläst mycket och strävat efter att vara ute i den praktiska verksamheten. Den nya boken är ett annat sätt, säger hon.

Boken, som har titeln "Hälsans och ohälsans landskap", vänder sig framför allt till studenter, praktiker och intresserade inom vård- folkhälso- och socialmedicinsektorn.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

 

Margareta Rämgårds bok om hälsogeografi är den första i sitt slag i Skandinavien.
Sidan uppdaterad 2011-08-29