Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-08-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-08-26

Ny chef på Sektionen för hälsa och samhälle

Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik på Högskolan i Halmstad, har utsetts till ny chef på Sektionen för hälsa och samhälle (HOS). Det beslutade vikarierande rektor Carina Ihlström Eriksson i går efter det rådgivande val som har genomförts på sektionen.

— Det ska bli otroligt spännande och jag ser fram emot detta. Jag ser det som en stor utmaning. Jag har haft många olika arbetsuppgifter på Högskolan som jag tror att jag kommer att ha nytta av, men jag tror även att jag har mycket att lära då det är många komplexa arbetsuppgifter som ingår i den här rollen, säger han.

Forskning och undervisning


Anders Nelson har arbetat på Högskolan i Halmstad sedan 1995 och har jobbat inom olika delar av verksamheten, både administrativt och med forskning och undervisning.

Det senaste året har han varit biträdande sektionschef på HOS och har parallellt med det forskat och undervisat. Hans senaste forskningsprojekt handlar om studenters lärande i högre utbildning.

Lämnar uppdrag


Anders Nelson har varit ledamot i nuvarande fakultetsnämnden (och tidigare forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap) i fyra år och har även varit lärarrepresentant i Högskolestyrelsen sedan i maj 2010. Dessa uppdrag lämnar Anders Nelson i samband med att han börjar sitt nya arbete som sektionschef.

Högskolestyrelsen kommer under hösten att genomföra ett fyllnadsval för att hitta en ersättare.

Anders Nelson tillträder som chef på Sektionen för hälsa och samhälle den 1 november.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Anders Nelson disputerade i mars 2002 på avhandlingen Det massiva barnrummet — teoretiska och empiriska studier av leksaker, vid lärarutbildningen på Malmö Högskola.

Hans forskning följer två olika teman. Det ena temat innebär studier av hur leksaker och andra kulturella artefakter medierar barns lekhandlingar. Det andra temat belyser lärande i högre utbildning med fokus på studenters aktörskap i sina studier och i sitt lärande. Gemensamt för dessa teman är hans intresse för analyser med genusperspektiv.

Anders Nelson har utsetts till ny chef på Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) från och med den 1 november.
Sidan uppdaterad 2011-08-26