Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-23

Patrik Mattisson ny ordförande i Kåren

Hallå där…

…Patrik Mattisson, historiestuderande på Högskolan i Halmstad, som från och med 1 juli tar över ordförandeklubban i studentkåren efter Madeleine Holgersson.

Hur ser du på ditt nya uppdrag?


– Det är fantastiskt roligt och en liten aning skrämmande. Jag går in i rollen med stor ödmjukhet. Det är ett stort ansvar och det finns många frågor där vi inte får misslyckas, exempelvis studentärenden.

Hur länge har du varit engagerad i Kåren?


– Jag har haft uppdrag sedan läsåret 2009/2010. Förra året satt jag i arbetsgruppen för Kårens arbetsmarknadsdag, KAD, och så har jag varit ledamot i kårstyrelsen i ett år.

Du var dessutom vice kårordförande läsåret 2002/2003?


– Ja, jag pluggade på Högskolan 2000 till 2004 och har efter det jobbat som säljare. Jag ville sedan tillbaka till akademin och när jag började studera igen var det naturligt för mig att engagera mig i Kåren.

Varför ville du bli kårordförande?


– För att det är en fantastiskt rolig och viktig organisation och jag tror att jag kan göra ett bra jobb. Kåren är viktig för att den står som garant för studenternas inflytande samtidigt som den skapar möjligheter till socialt umgänge, vilket behövs under studietiden.

Vad är viktigast för Kåren att jobba med just nu?


– Dels att hitta ett nytt kårhus som passar för den ideella verksamhet som vi bedriver, dels att vara ute bland studenterna och prata om varför vi finns.

Några andra frågor som du särskilt brinner för?


– En nationell fråga som vi vill arbeta för framöver är att behålla de kostnadsfria studierna. Ekonomin ska inte vara avgörande för vilka som ska få studera. En annan fråga vi ska jobba med är att kraftigt försöka öka medlemsantalet för att vi ska ses som en legitim part i diskussionerna med Högskolan. Det måste bli naturligt för studenter att vara medlemmar i Kåren.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Fotnot. Ny vice ordförande blir Liselotte Bengtsson.

Patrik Mattisson tar över som kårordförande den 1 juli.

Sidan uppdaterad 2011-05-23