Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-10-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-10-10

Samlat grepp på Högskolan kring elitidrott

Högskolan i Halmstad är ett av 14 svenska lärosäten som har anmält intresse för att bli ett så kallat riksidrottsuniversitet. Riksidrottsförbundet (RF) reser just nu runt till de aktuella lärosätena för att diskutera en ny svensk modell där utbildning och elitidrott på högsta nivå ska kunna kombineras.

I fredags besökte Maja Uebel, utvecklingschef vid Riksidrottsförbundet, och Kent Lindahl, verksamhetsledare på RF, Högskolan i Halmstad.

– Vi har under året tagit ett samlat grepp kring våra idrottsrelaterade aktiviteter. Vi har åstadkommit mycket på kort tid men är bara i början av detta arbete, säger Rasmus Tornberg, studierektor för programmet Professionellt idrottsutövande inriktning golf.

Maja Uebel, utvecklingschef vid Riksidrottsförbundet och Kent Lindahl, verksamhetsledare på RF, träffade representanter för Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Hallands idrottsförbund för att diskutera Högskolans intresse för att bli ett så kallat riksidrottsuniversitet. Bild: ANDERS PETERSSON

Enhetlig nationell modell


På gymnasienivå räknas den svenska modellen för att kombinera idrott och skola som en av de främsta internationellt. Med lärosätesbesöken som grund är tanken att Riksidrottsförbundet ska ta fram en enhetlig nationell modell för högre studier.

– Det finns ett antal parametrar som jag tycker ska gälla för att man ska diskutera om ett lärosäte ska få ett uppdrag som riksidrottsuniversitet. Finns det starka och dynamiska forskningsmiljöer? Finns alternativa karriärvägar för studenterna? Finns ett starkt stöd från ledningen? Ska Högskolan i Halmstad ta ansvar för ett kommande uppdrag måste detta medföra ett mervärde för vår verksamhet, säger rektor Mikael Alexandersson.

Högskolan har i dag sju program med en idrotts- och hälsovetenskaplig profil. Utöver det finns flera fristående idrottsrelaterade kurser att läsa. Det går givetvis bra att kombinera idrottandet med att läsa någon av alla andra utbildningar som erbjuds eftersom studenter kan få individuellt anpassad studiegång.

Golfen lyckat exempel


Ett av Högskolans mest lyckade exempel som framhävdes på mötet var Professionellt idrottsutövande inriktning golf. I dag studerar 20 studenter på programmet som genomförs på deltid – två års studier genomförs på tre år. Programmet leder till en högskoleexamen och bland annat läser studenterna idrottspsykologi, rörelselära och fysiologi.

– Det är ett bra pilotexempel som har flera av de komponenter som efterfrågas kring ett riksidrottsuniversitet, säger Mikael Alexandersson.

Två liknande program planeras att starta på Högskolan nästa höst med inriktning handboll respektive bordtennis.

– Att få in fler idrottare från andra idrotter skapar ett stort mervärde och bidrar till att utveckla en unik elitmiljö, där idrottare utbyter erfarenheter, säger Sofia Grönberg Whitmore, sportchef och golfcoach på Scandinavian School of Golf.

Text: LARS ÖSTERLIND

Sidan uppdaterad 2011-10-10