Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-17

Simuleringsövningar ger tid för reflektion

En man ligger medvetslös i en sjukhussäng. Pulsen är hög och andningen rasslande och oregelbunden. Sjuksköterskestudenterna Johanna Mikaelsson och Mimmi van Meeningen kallas för att ta hand om patienten.

Det enda de har fått reda på är patientens namn, ålder och att han är inlagd på sjukhus för en propp i lungan. Han har också diabetes typ 1. De försöker att först få kontakt med honom men får inget svar. De kontrollerar vant blodtrycket, pulsen och andningsfrekvensen.

Efter ett tag ringer de läkare som ordinerar dem att kontrollera patientens blodsocker och när svaret på provet har meddelats får de en ordination om att ge honom en injektion med glukos. Det visar sig att patienten, som alltså lider av diabetes, har blivit medvetslös på grund av för låg sockernivå.

Svårbedömd situation


Det kunde ha varit på riktigt, i stället var det en simuleringsövning. För sjuksköterskestudenterna Johanna Mikaelsson och Mimmi van Meeningen var det första simuleringsövningen. Båda tycker att det gick bra men att det till en början var svårt att avgöra varför patienten hade blivit medvetslös.

– Det var lite svårt att bedöma vad som var fel eftersom patientens värden var ganska normala, förutom att han hade svårt att andas. Övningen gav oss en tankeställare eftersom vi först trodde att det hade med lungorna att göra, förklarar Mimmi van Meeningen.

Vad tycker ni om simuleringsövningarna?
– Jag tycker att det är jättebra, man lär sig mycket på det. Det är bra att man också får reflektera över vad man har gjort. När det är på riktigt finns det inte alltid tid till reflektion, säger Mimmi van Meeningen och Johanna Mikaelsson håller med:

– Det är bra att få prova på hur det känns att jobba som sjuksköterska. Det är också skönt att det inte är någon riktig patient så att man får mer tid att tänka efter vad som ska göras, säger hon.

Tänka mer brett


Inför nästa simuleringsövning som är i slutet av nästa termin ska de försöka vara mer noga med att ta reda på var utrustning och läkemedel finns. De har också lärt sig att de ibland måste tänka i nya banor.

– Vi måste tänka mer brett då det kan vara något helt annat än vad man tror, säger Johanna Mikaelsson.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Blodtrycket och pulsen var några av de saker som sjuksköterskestudenterna Johanna Mikaelsson och Mimmi van Meeningen kontrollerade på simuleringsdockan under simuleringsövningen som genomfördes på Kliniskt träningscentrum (KTC) på Hallands sjukhus Halmstad.
Sidan uppdaterad 2011-11-17