Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-11-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-11-17

Simuleringsövningar inom vårdutbildningarna

Under hösten har vårdutbildningarna på Högskolan i Halmstad infört simuleringsövningar i undervisningen för att studenterna på ett så realistiskt sätt som möjligt ska få öva på situationer som kan uppstå inom yrket som sjuksköterska.

I en simuleringsövning får studenten träna på att ställas inför en verklig vårdsituation. Genom olika scenarier som lärarna tar fram får studenterna öva på avancerade simuleringsdockor i stället för på riktiga patienter. Simuleringsövningarna genomförs i sjukhusmiljö med verklig utrustning och studenterna förväntas uppträda som om det vore en riktig situation.

– Fördelen är att här får de lov att göra fel. Här får de chans att öva i en verklig miljö men på ett tryggt sätt utan riktiga patienter, säger Ing-Marie Carlsson, en av lärarna vid vårdutbildningarna.

Reflektion och analys


Efter scenariot ges utrymme för reflektion och analys och då får studenterna berätta om hur de upplevde situationen. De får också tillfälle att prata om vad de gjorde som var bra och vad de kan bli bättre på.

– Det handlar mycket om att fokusera på självkänsla, om vad de gör som är bra. Men också om att bli medveten om vad som kan förbättras för att de ska känna sig trygga i sin kommande profession, förklarar Ing-Marie Carlsson.

Ing-Marie Carlsson och Irene Mårtensson är två av lärarna vid Högskolans vårdutbildningar som har simuleringsövningar.

De första tankarna om att använda simuleringsövningar i undervisningen väcktes redan 2008. Irene Mårtensson, lärare på sjuksköterskeprogrammet och i specialistutbildningen, inledde ett samarbete med Hallands sjukhus Halmstad för att kunna utnyttja lokaler och utrustning.

Sju lärare utbildades som instruktörer och hösten 2010 infördes simuleringsövningarna så smått inom sjuksköterskeprogrammets fjärde termin. Resultatet slog väl ut och både studenter och lärare efterfrågade fler övningar.

Fler simuleringsövningar


Efter det har fler simuleringsövningar införts i sjuksköterskeprogrammet. Från och med i höst genomförs övningarna i både termin fyra, fem och sex. Även inom specialistutbildningarna för sjuksköterskor på avancerad nivå pågår ett arbete med att införa simuleringsövningar.

– Det är oerhört stimulerande och vi känner att det verkligen gör nytta i utbildningen. Det är viktigt att studenterna får möjlighet att träna i en sådan här miljö innan de kommer ut i en verklig vårdsituation med riktiga patienter, säger Irene Mårtensson.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-11-17