Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-01-17

Sjuksköterskor belönas för kandidatuppsats

De nyutexaminerade sjuksköterskorna Sandra Rosendahl och Linda Jonsson har fått ett stipendium på 5 000 kronor från Vårdförbundet Halland. De belönas för kandidatuppsatsen ”För evigt påmind – upplevelsen av att leva med kronisk sorg”.  

Sandra Rosendahl och Linda Jonsson har skrivit en kandidatuppsats om kronisk sorg.

Stipendiet gick till den bästa kandidatuppsatsen på Sjuksköterskeprogrammet och delades ut den 14 januari i samband med examenshögtiden i S:t Nicolai kyrka i Halmstad.

Vårdförbundets motivering:


"Kronisk sorg är ett nytt begrepp som kan leda till att omvårdnad och medicinsk vård till alla de som lever med, eller nära en person, som drabbats av kronisk sjukdom, utvecklas och förbättras. Författarna visar på ett enkelt och lättbegripligt sätt på det faktum att kronisk sorg är att ses som ett normalt svar på en svår situation, där läkemedelsbehandling inte bör vara ett förstahandsalternativ. Begreppet kronisk sorg är därför ett område där omvårdande insatser kan komma att bli av allra största vikt."
Sidan uppdaterad 2011-01-17