Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-06-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-06-09

Sjuksköterskor prisas för uppsats om hälsofrämjande arbete

De nyutexaminerade sjuksköterskorna Gemma Turley och Kia Andersson får stipendium från Vårdförbundet i Halland på 5 000 kronor. De belönas för att ha författat den bästa kandidatuppsatsen på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad.   

Uppsatsen handlar om sjuksköterskors hälsofrämjande arbete med individer med riskbruk av alkohol.

Stipendieutdelningen ägde rum i samband med sjuksköterskestudenternas examenshögtid i Sankt Nicolai kyrka i Halmstad den 3 juni.

Kia Andersson och Gemma Turley har fått ett stipendium från Vårdförbundet Halland.

Motivering: "Sjuksköterskans hälsobefrämjande arbete är ett område som behöver utvecklas i takt med att allt fler människor i dag drabbas av livsstilsrelaterad ohälsa. Det är en del av den nationella och regionala politiska agendan såväl som en del av Vårdförbundets sätt att se på den svenska hälso- och sjukvården. Denna uppsats lyfter på ett klart och tydligt sätt fram forskning som finns om sjuksköterskans hälsobefrämjande arbete till patienter då det gäller deras alkoholkonsumtion.

Uppsatsen innehåller även enkla tillvägagångssätt för hur korta interventioner kan genomföras, varför sjuksköterskor inte använder sig av dem och vad som skulle kunna innebära ett ökat hälsobefrämjande arbete av sjuksköterskor inom den slutna vården. Författarna visar på det faktum att primärvården har kommit längre i detta förändringsarbete än den sjukhusbundna heldygnsvården. Vårdförbundet anser att detta område är av stor vikt att belysa".

Sidan uppdaterad 2011-06-09