Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-12-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-12-17

Stort intresse på svenska företag för innovationsutveckling

Högskolan i Halmstad förbereder en unik utbildning för kompetensutveckling för företag – Halmstad School of Innovation. Utbildningen, som riktar sig till nyckelpersoner på svenska företag, ska anpassas till skarpa utvecklingsprojekt och ett 40-tal företag har hittills visat intresse.

– När företag är mitt inne i den operativa verksamheten kan det vara svårt att hinna ta ett steg tillbaka och reflektera. Utbildningen anpassas till företagens behov och ger nya perspektiv. Det kan bli ett möte mellan det bästa av två världar, säger Joakim Tell, projektledare för Halmstad School of Innovation vid Högskolan i Halmstad.

Skarpa projekt


KK-stiftelsen beviljade i våras Högskolan i Halmstad 1,5 miljoner kronor för att ta fram ett program för kompetensutveckling för företag i satsningen ”Expertkompetens för innovation”. Arbetet med steg två i ansökan pågår just nu och ska lämnas in i april 2012.

– Det unika med vårt program är att företagen tar med sig skarpa utvecklingsprojekt till Högskolan och genomför dem under utbildningen. När de är färdiga har företaget ökad kompetens hos ett par nyckelpersoner och ett utvecklat projekt, säger Joakim Tell.

Förutom ett grundpaket med kurser i innovationsvetenskap, projektledning och kommersialisering av innovationer ska behoven styra innehållet. Om ett projekt exempelvis kretsar kring vindkraft ska deltagarna kunna gå kurser samt möta studenter, doktorander och forskare inom just det området.

– Högskolan får därmed kontakt med intressanta företag och förhoppningsvis kan vi dra i gång spännande forskningsprojekt som en följd av det här. Studenterna får interaktionen och inspelet som de behöver för att utvecklas på master- och forskarutbildningarna, säger Joakim Tell.

Utbildningen kan sägas motsvara en MBA (Master of Business Administration), är på 60 högskolepoäng och ska ske i samarbete mellan Högskolan i Halmstads tre forskningsmiljöer: Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning, CIEL; Inbyggda och intelligenta system, EIS, samt Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott, CVHI. Det finns även möjlighet för deltagarna att läsa ett anpassat program och välja endast de delar av utbildningen som passar bäst för deras utvecklingsprojekt och kompetensbehov. Samarbetspartner är Internationella handelshögskolan i Jönköping samt forskningsinstituten Swerea IVF och Imego.

Flexibel utbildning


För att möta företagens förutsättningar sker utbildningen utifrån en flexibel datorbaserad läroplattform. Högskolans nationella och internationella samarbeten kommer att utnyttjas i utbildningen.

– Vi har samarbete med bland annat Kina och nyckelpersonerna skulle till exempel kunna tillbringa en månad där om deras projekt handlar om att ta fram en marknadsplan för det landet, säger Joakim Tell.

Totalt är det åtta ansökningar som konkurrerar om KK-stiftelsens 100 miljoner kronor. Högskolan i Halmstad ansöker om cirka 30 miljoner kronor för att finansiera programmet under sex års tid. Efter tre år utvärderas projektet och då finns möjlighet att utöka omfattning och finansiering. Om ansökan godkänns av KK-stiftelsen beräknas utbildningen börja hösten 2013.

Nytänkande och stärkt konkurrenskraft


Tanken med satsningen är att förbättra Sveriges konkurrenskraft, öka nytänkandet inom industrin och öka tillväxten.

– Har vi inget kunskapsinnehåll i produkterna, inget nytänkande, då kommer vi att tappa väldigt mycket eftersom vi har svårt att konkurrera med billiga löner, säger Joakim Tell.

Inventering och kartläggning av företagens problem och behov har visat att många är intresserade av konceptet.

– Vi är öppna för dialoger med fler företag. De som är intresserade av att vara en del av detta får gärna kontakta oss och diskutera, säger Joakim Tell.

Text: MARTIN ÅDAHL

"Det unika med vårt program är att företagen tar med sig skarpa utvecklingsprojekt till Högskolan och genomför dem under utbildningen", säger Joakim Tell, projektledare för Halmstad School of Innovation på Högskolan i Halmstad.
Sidan uppdaterad 2011-12-17