Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-12-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-12-02

Studenter fick stipendier för uppsatser om handikapp

Vägen till en skola för alla, ungas upplevelse av personlig assistans och anpassad undervisning för elever med dyslexi, var de ämnen som stod i fokus när Halmstads kommun i dag delade ut stipendier för förtjänstfulla uppsatser och examensarbeten inom handikappområdet. Totalt delades
25 000 kronor ut.

Högsta summan, 12 000 kronor, fick Rosita Brolin för sitt magisterexamensarbete ”Alla barn är våra barn – om vägen till en skola för alla”. Uppsatsen är skriven i ämnet handikappvetenskap.

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur en skola för alla kan skapas och hur en sådan skola kan se ut. Enligt stipendienämnden är uppsatsen ”ett viktigt och efterfrågat tillskott i det angelägna arbetet att hitta vägar för att realisera visionen om en skola för alla”.

På bilden syns Ann-Charlotte Westlund, kommunfullmäktiges ordförande, samt stipendiaterna Martin Andreasson, Linda Jensen, Marie Brännehed och Rosita Brolin.

Upplevelse av personlig assistans


Marie Brännehed fick stipendium på 8 000 kronor för sin magisteruppsats i handikappvetenskap, ”Unga vuxnas upplevelse av personlig assistans”.

I uppsatsen har Marie Brännehed analyserat de erfarenheter som några unga vuxna har av att vara arbetsledare för personliga assistenter.

Enligt stipendienämnden ger uppsatsen ”ett värdefullt och viktigt bidrag till både den vetenskapliga och praktiska kunskapen genom sitt fokus på relationen mellan brukare och assistenter och de strategier som brukaren som arbetsledare utvecklar”.

Elever med dyslexi


Lärarstudenten Linda Jensen tilldelades ett stipendium om 5 000 kronor för sitt examensarbete i utbildningsvetenskap ”Rättvisa är inte att alla får lika mycket, utan att alla får vad de behöver – en fallstudie om betydande faktorer för en individanpassad undervisning för elever med dyslexi”.

I uppsatsen har Linda Jensen undersökt faktorer som har betydelse för gymnasielärares möjligheter att anpassa undervisningen för elever med dyslexi.

Uppsatsen bedöms ”tillföra både forskningen och praktiken intressanta och viktiga kunskaper i arbetet för att förbättra skolsituationen för denna elevgrupp”.

Hedersomnämnande


Kommunen uppmärksammade även två examensarbeten med teknisk inriktning.Utvecklingsingenjörerna Fredrik Löfgren, Joakim Eriksson och Andreas Leman fick kommunens hedersomnämnande för sitt examensprojekt JAF-lyft. Mekatronikingenjörerna Martin Andreasson och Johan Larsson uppmärksammades för examensprojektet Bike Around.

Stipendienämnden har bestått av Ann-Charlotte Westlund, kommunfullmäktiges ordförande, Hans-Jörgen Wahlhed, socialchef samt Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2011-12-02