Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-12-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-12-14

Studenthälsan på Högskolan HBT-certifierad

Studenthälsan på Högskolan i Halmstad har som första studenthälsa i landet blivit HBT-certifierad av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) vid en ceremoni på Hallands sjukhus Halmstad i dag.

Under våren och hösten 2011 har personal vid Studenthälsan, ungdomsmottagningarna i Halland och STD-mottagningen vid Hallands sjukhus (mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar) genomgått en utbildning med fokus på HBT-frågor (homosexuella, bisexuella och transpersoner) under ledning av RFSL. Utbildningen har nu avslutats med en officiell HBT-certifiering.

– Det betyder att vi har gjort en kompetenshöjning av samtlig personal vad gäller historik, bemötande och kompetens om HBT-personers livsvillkor. Vi har också upprättat en handlingsplan, både för det dagliga arbetet och för en fortsatt kompetenshöjning, för att visa att vi fortsätter att jobba med de här frågorna, säger Per Österberg, chef för studenthälsan på Högskolan.

Först i landet


Studenthälsan på Högskolan i Halmstad är dessutom den första studenthälsan i landet som blir HBT-certifierad.

– Det är klart att det är kul att ligga i framkant och vara först ute. Det är också ett bra exempel som visar på att vi är duktiga på välbefinnandefrågor och livskvalitet här på Högskolan i Halmstad, säger Per Österberg.

Studenthälsan på Högskolan i Halmstad fick i dag ett officiellt HBT-certifikat som visar på att de arbetar strategiskt för en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande utifrån ett HBT-perspektiv.

Studenthälsan, ungdomsmottagningarna i länet och Region Halland har under en längre tid haft HBT-personers livsvillkor på tal och tycker att det är en viktig fråga som ofta tenderar att bli bortglömd.

– Vi har efterfrågat detta länge och vi på Studenthälsan har mött många studenter som är homo-, bi- eller transpersoner, och som har uttryckt att de exempelvis har blivit illa behandlade på sina gamla hemorter, berättar Per Österberg.

Lärorik utbildning


Utbildningen har bestått av totalt åtta träffar. Hälften av tillfällena har riktat sig till ledningschefer vid de olika verksamheterna och hälften har varit för både personal och chefer. Styrdokument, personal- och bemötandepolicyer, lagstiftningar och normförändringar är några av de saker som har gåtts igenom.

– Vi har också gjort en inventering av vår befintliga kompetens och tittat på var vi befinner oss i dag och vad vi har för behov av vidareutbildning, säger Per Österberg som tycker att det har varit en lärorik utbildning.

– Vi har blivit mer medvetna om samhällets och vår egen heteronorm. I stället för att exempelvis fråga efter studentens pojk- eller flickvän, så frågar vi efter partner. Språkbruket understryker ofta de rådande normerna och där har vi fått många råd och tips på hur man kan gå tillväga.

Text: LINDA LUNDELL
Bild: ANDERS PETERSSON

Sidan uppdaterad 2011-12-14