Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-26

Studenthälsan utbildar studentrepresentanter

På vilket sätt kan man som student förbättra arbetsmiljön och studiesituationen på Högskolan? Nyligen anordnade studenthälsan en inspirations- och informationsutbildning för de studenter som är engagerade i någon av Högskolan i Halmstads styrelser, nämnder och råd.

Det är inte alltid så lätt att vara ny i en styrelse och att som studentrepresentant veta hur man på bästa sätt kan vara med och påverka för en bättre arbetsmiljö. Studenthälsan höll därför nyligen en utbildning där Högskolans studentrepresentanter fick råd och tips på hur de kan förändra arbetsmiljön till det bättre och samtidigt bli tryggare i sina roller.

— Vi erbjuder den här utbildningen eftersom vi vet hur mycket arbetsmiljön betyder för hur man mår. Det rör allt från den fysiska arbetsmiljön till den psykosociala miljön, säger Per Österberg, chef på studenthälsan på Högskolan i Halmstad.

Rättigheter och skyldigheter


Under utbildningen, som hölls i Tylebäcks kursgård i mitten av maj, fick studentrepresentanterna bland annat lära sig hur Högskolans organisation ser ut, vilka arbetsmiljölagar som gäller och framför allt vilka rättigheter och skyldigheter de har som studenter.

— Det är viktigt att de känner till sina rättigheter så att de kan hävda sin rätt. Men även att de känner till sina skyldigheter, säger Per Österberg.

Anders Nelson, lärare i pedagogik och studentrepresentanten Caroline Ohrlander medverkade i utbildningen som studenthälsan höll för Högskolans studentrepresentanter.

Studenterna fick även inblick i de system som finns för att förbättra studentinflytandet. Bland annat berättade Anders Nelson, lärare i pedagogik på Högskolan i Halmstad, om studentbarometern, ett system som mäter studenternas nöjdhet när det gäller arbetsmiljö, studiernas kvalitet samt bemötande i olika sammanhang.

Kunskapsöverföring


På plats fanns även tidigare studentrepresentanter och representanter från Kårens styrelse som delade med sig av sina erfarenheter. Både när det gäller goda exempel på hur man kan förändra sin arbetsmiljö och hur man kan undvika att göra misstag som redan har gjorts.

— En sådan kunskapsöverföring från tidigare studentrepresentanter är det många som har saknat, säger Per Österberg.

Bra inblick


En av deltagarna på utbildningen var Caroline Ohrlander som studerar första året på Civilekonomprogrammet. Hon ska sitta i styrelsen för Sektionen för ekonomi och teknik, SET, till hösten.

— Jag har aldrig suttit i en styrelse innan och visste inte så mycket innan jag gick utbildningen men den gav en bra inblick i vad det innebär att vara studentrepresentant och vad jag ska göra i styrelsen. Det var också bra att vi fick titta i studentbarometern. Då fick vi en bra bild av vad studenterna tycker om Högskolan och vilka brister de tycker finns. Det är lättare att vara med och påverka när man vet vad studenterna tycker, säger Caroline Ohrlander.

Varför ville du engagera dig som studentrepresentant?
— Jag har ända sedan jag började studera velat engagera mig i något. Jag har ofta mycket åsikter som jag vill diskutera och tycker om att föra fram andras åsikter.  Det är också en bra merit att ha suttit i en styrelse, säger hon.

Fotnot: I alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser) vid Högskolan i Halmstad finns ett antal studentrepresentanter. Dessa är utsedda av Kåren.  Som studentrepresentant har man möjlighet att påverka sin utbildning, studiemiljö och förutsättningar under studietiden.

Text: LINDA LUNDELL
Bild: PER ÖSTERBERG

Sidan uppdaterad 2011-05-26